Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie energii pierwotnej zależy od:
- sprawności i ilości procesów konwersji;
- aktywacji i dynamiki procesów spalania, tj. obniżania temperatury zapłonu;
- sprawności przesyłu i strat ohmowskich.


Cel 3x20 zobowiązuje do rzeczywistego wzrostu efektywności, a nie obniżania zużycia. Chodzi o stymulowanie innowacyjności w dochodzeniu do tego, a nie o ograniczenia, wyłączenia i bariery cenowe.
Największe rezerwy rzeczywistej efektywności tkwią w:
- termomodernizacji;
- kogeneracji;
- obniżaniu energochłonności.
Kraje członkowskie winny mierzyć swą efektywność jako zużycie energii pierwotnej per capita w roku 2020 w stosunku do roku odniesienia.
Dziękuję.


Tekst 1 min. wystąpienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 września 2012 zaprotokółowanego jako oświadczenie pisemne.