Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska

Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także poprawiają jakość; sprzyjają ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.
Postęp techniczny wyprzedza jednak procesy tworzenia norm, co powoduje konflikty rynkowe.

Właściwe i szybkie tworzenie norm europejskich cywilizuje wspólny rynek, obniża koszty produkcji i usług, sprzyja interoperacyjności, a przez to podnosi konkurencyjność.


Duże znaczenie ma znoszenie pomiędzy krajami członkowskimi barier w obrocie towarami i świadczeniu usług, co rodzi potrzebę harmonizacji.

Normalizacja to proces, w którym obok instytucji europejskich nie może zabraknąć narodowych instytucji normalizacyjnych. W projekcie Komisji te ostatnie są jednak w dużym stopniu niestety pomijane. Brak także lepszych mechanizmów stwarzających stosowne sprzężenie pomiędzy unijnym centrum a krajami członkowskimi.


Dziękuję.

Tekst 1 min. wystąpienia sprawozdawcy opinii na posiedzeniu plenarnym w dniu 10 września 2012.