Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych między
  UE jest dużym eksporterem samochodów, części samochodowych i podzespołów, zwłaszcza do silników na kwoty łącznie rzędu ok. 9 miliardów dolarów, na teren Rosji. Inwestorzy międzynarodowi otwierając zakłady na terenie Rosji zajmujące się produkcją samochodów są zwalniani z opłat celnych lub korzystają z obniżonych stawek celnych w zamian za uwzględnienie lokalnej produkcji tych części i podzespołów.

Może to doprowadzić do obniżenia importu części samochodowych z terenu Unii, a nawet do delokalizacji ich produkcji.
Aby do tego nie dopuścić przewidziany został w umowie przejściowy mechanizm kompensacji polegający na tym, że Rosja będzie importować te części i zespoły z terenu Unii obniżając stawkę celną zgodnie z tabelą 1i 2 na pozostałą część tych importowanych wyrobów o kwotę odpowiadającą temu spadkowi, gdy nastąpi spadek importu z Unii o 3% poniżej:
- progu dla silników równego 896,1 mln USD
- progu dla części równego 8.253 mln USD.
Rosja wchodzi do WTO, ale w okresie przejściowym (lub do 2018 roku) zakłady tam są dotowane przez państwo, co zwiększa ich konkurencyjność. Stąd potrzeba takiego mechanizmu kompensacyjnego. Czy to pomoże? Zobaczymy.
Życzę nam, aby Rosja podpisała te umowę, która jest - moim zdaniem - korzystna dla Unii.
Pytania:
1. Czy umowa dotyczy tylko Rosji, czy strefy celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan?
2. Słowo "państw" zastąpić "teren Unii" (zał. 5).
3. Jakie jest cło wwozowe?
4. Jak wyliczono liczby proggowe w tabeli 3?
5. Czemu w umowie nie mówi się o europejskich standardach?


Tekst wystąpienia sprawozdawcy-cienia opinii na posiedzeniu komisji ITRE w dniu 21 marca 2012.