Wyjaśnienie sposobu głosowania: Włączenie obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów (...)
 

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, gdyż jako Polak, członek Delegacji do Parlamentarnej Komisji Współpracy Unia Europejska - Rosja, z wielką satysfakcją przyjmuję zapowiedź wprowadzenia bezwizowego ruchu granicznego dla mieszkańców rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego i polskich terenów przygranicznych.

Jest to osiągnięcie dla mojego kraju, całej Unii Europejskiej, równocześnie dla Rosji, we wzajemnym szerokim otwieraniu się na siebie dla lepszej przyszłości.


To nie politycy kształtują przygraniczne kontakty, ale otwarty przepływ zwykłych obywateli. Wraz z nimi podąża potencjał ekonomiczny oraz intelektualny, co wywołuje wszechstronny rozwój przygranicznych obszarów, począwszy od turystyki, przez biznes, do sfery kultury. Stąd w moim kraju wielkie zainteresowanie ruchem bezwizowym z Kaliningradem i mocne dążenie do objęcia nim kolejnych obszarów.
Niestety, niedobre skojarzenia wywołuje w Polsce nazwa rosyjskiego obwodu wywodząca się od Kalinina, radzieckiego funkcjonariusza współwinnego mordu polskich oficerów w Katyniu. Używanie z polskiej strony dla Kaliningradu tradycyjnej nazwy Królewiec winno łagodzić istniejący dysonans.

Tekst wystąpienia na sesji w dniu 01 grudnia 2011 zaprotokółowane jako pisemne wyjaśnienie sposobu głosowania.