IV Śniadanie Europejskie

18 Iistopada br. odbylo sie czwarte już śniadanie Europejskle, zorganizowane przez posla do Parlamentu Europejskiego prof. Adama Gierka. Tym razem przybyło kilkunastu przedstawicieii mediów funkcjonujących w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku. Jak mówi europoseł, spotkanie bvlo znakomitą okazją do porozmawiania o roli mediów w komunikowaniu się Parlamentu Europejskiego z lokalnymi społecznościami.

Profesor Adam Gierek przedstawił zaproszonym główne problemy, którymi się zajmuje pracując w parlamentarnej Komisji Przemystu, Badań Naukowych i Energii, podkreślając ich związek z naszym województwem. Dziennikarze prasy, radia i teIewizji dyskutowali między innymi o kryzysie gospodarczym, jego światowych uwarunkowaniach i wpływie na Polskę. Zastanawiano się jak prezentować na łamach i antenach problemy f'unkcjonowania Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, w możliwie atrakcyjny sposób dla odbiorcy, bez spłycania istoty skomplikowanych zagadnień.

Przedpołudniowe rozmowy przy posiłku w restaurac:ji Belvedere, w sosnowieckim Pałacu Schoena, prowadzone są w kameralnym gronie przedstawicieli różnych środowisk. W piervvszym śniadaniu uczestniczyli prezydenci zagłębiowskich miast, w drugim naukowcy, zaś w trzedm kandydaci do parlamentu.

W IV Śniadaniu Europejskim wzięli udział dziennikarze: ,,Gazety Wyborczej'', „Górnika", „Magazynu Hutniczego", „Kuriera Miejskiego", "Polskiego Radia Katowice", Telewizji TELPOL, "Trybuny Górniczej'', TVN, „Zycia Sosnowca'' i „Zycia Dąbrowy Górniczej". "Wiadomości Zagłębia" reprezentowała red. Teresa Stokłosa.