Wystąpienie na komisji ITRE w sprawie patentów

Jestem sprawozdawcą-cieniem dwóch opinii Alajosa Meszarosa w sprawie patentów. Pierwsza INI (opinia z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego) w sprawie sądowego systemu rozstrzygania sporów patentowych- nie stwarza żadnych problemów. Pragnę jedynie poinformować, iż wycofałem swoją poprawkę nr 12 dot. 3 języków.

Druga opinia COD to opinia w sprawie wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. Popieram poprawkę nr 27 zgłoszoną przez p. Lamberts'a (Zieloni) dot. niepatentowalności programów komputerowych.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na 4 sporne poprawki złożone przez sprawozdawcę, z którymi absolutnie nie mogę się zgodzić. Chodzi o poprawki 1, 3, 4 oraz 8.

Poprawki 1, 3, 4 - "licensed", "or part"

Odnośnie licencjonowania - określenie dotyczące "unitary effect" (jednolitego skutku) winno dotyczyć również jednolitych skutków związanych ze sprzedażą patentów.
W związku z tym zrozumiałe jest "na całym terytorium UE". W przypadku wprowadzenia "części terytorium" zachodzi pytanie: o jaką część chodzi - miasto, państwo, region? I od razu rodzi się kolejne pytanie: czy przypadkiem nie chodzi o spekulacje prawami do korzystania z patentów i podbijania ceny? Myślę, że nie byłoby to w duchu lewicowym. Nie znam ekspertyz, które by pokazywały korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw z faktu, że licencjonowanie nie będzie miało jednolitego skutku.


Poprawka 8 - "the size of the market"

Odnośnie poprawki 8 dot. rynku - w poprawce Sprawozdawcy jest mowa o "wielkości rynku" i dalszych gwarancjach, tylko proszę mi podać definicję wielkości rynku. Stwierdzenie tylko "wielkość rynku" niewiele znaczy. Wg mnie wielkość rynku to liczba ludności i siła nabywcza tej ludności, przy czym ustalając obecne prawo musimy myśleć o przyszłości.