Sesja plenarna - Debata: Integralność i przejrzystość rynku energii - wyjaśnienie sposobu głosowania
 

Strasburg, 14.09.2011r.

Podstawowym celem rozpatrywanego rozporządzenia jest taka organizacja europejskiego rynku energii, by dzięki jego integralności, a także przejrzystości wykluczyć skłonności monopolistyczne lub oligopolistyczne dużych korporacji energetycznych. Prowadzą one bowiem do zahamowania dążeń do innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań, co w efekcie może niekorzystnie wpłynąć na sytuację końcowego odbiorcy.

Chodzi o to, by zapobiec działaniom spekulacyjnym oraz uniknąć m.in. zagrożeń, które wypływają z nadużyć, zwłaszcza na rynku instrumentów pochodnych. Należy ograniczyć możliwości spekulacyjnego zgłaszania zapotrzebowania na zakup energii w przypadku, gdy nie może ona być od razu przejęta i przesłana, a także wtedy, gdy nie istnieją możliwości finansowe przeprowadzenia tej transakcji.


Przejrzystość rynku energii wymaga także pełnej informacji o rzeczywistych cenach, co stanowi warunek sine qua non uczciwej gry.
W rozporządzeniu brak w handlu energią nowych jego form, np. nie energią wprost, lecz dysponowaną przez określony czas mocą (tzw. capacity payment), co ukrócałoby spekulacje. Przy kształtowaniu cen energii nie uwzględnia się kosztów jej przesyłu (nodal pricing), co sprawia, że łączne koszty są niewłaściwe.

Również dostęp do danych, nawet tych tzw. wrażliwych, winny mieć wybrane instytuty naukowe celem prowadzenia niezależnych analiz.

Z powyższych to względów, uznając, że niniejsze rozporządzenie wymaga dopracowania, wstrzymałem się od głosu.


Tekst wystąpienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2011, zaprotokółowanego jako wyjaśnienie sposobu głosowania