Komisja ITRE - Debata: Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców

Bruksela, 15.06.2011r. Fiskalne stymulowanie tych procesów powinno być domeną władz lokalnych, zwłaszcza w zakresie użytkowania wody, powietrza, gruntów oraz struktur geologicznych. Ich efektywna eksploatacja wymaga pełnego stosowania zasady pomocniczości oraz lepszego wykorzystania środków publicznych.

Pozyskanie surowców pierwotnych wymaga wkładu energii. Innymi słowy: można wyznaczyć ekwiwalent energetyczny surowców - tych pozyskiwanych metodami górniczymi lub rolno-leśnymi, może poza wodą i powietrzem.

Samo ich pierwotne pozyskiwanie, a także dalsze przetwarzanie, tworzy skomplikowane struktury logistyczne na wspólnym rynku.

Pozyskiwanie surowców wtórnych metodą recyklingu oraz substytucja materiałowa to wielka rezerwa, która wymaga racjonalnego wykorzystywania środków na badania i innowacje.

Trend rozwojowy unijnej inżynierii materiałowej winien prowadzić do coraz szerszej substytucji wysokoenergetycznych surowców i materiałów przy pomocy tych, które spełniając kryteria użytkowania wymagają niższego nakładu energii. Przykładem takich substytutów w budownictwie jest uszlachetnione drewno, zaś w przemyśle maszynowym - ceramika szlachetna o dużej odporności na kruche pękania.

Tekst wystąpienia na posiedzeniu komisji ITRE w dniu 15 czerwca 2011.