Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Spotkanie grupy S&D, 10 - 12 września 2012

poniedziałek, 10 września 2012                                                                                         16.00 - 17.00
 
 
1.
16.00

Przyjęcie projektu agendy

2.
16.00

Przygotowania do wrześniowej sesji plenarnej - przegląd przez Parlamentarnego Sekretarza Grupy

3.
16.10

Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje S&D

4.
16.20
Informacja na temat sytuacji gospodarczej w Słowenii
 
 

     Inne sprawy

 
wtorek, 11 września 2012                                                                                                18.30 - 20.30            
1.
18.30

Prezentacja kandydatów do nagrody Sacharowa oraz decyzja w sprawie nominacji w imieniu Grupy

2.
18.50

Przygotowanie do debaty priorytetowej w sprawie stanu Unii

3.
19.30

Orientacyjna debata na temat sprawozdania Stanimira Ilcheva w sprawie wprowadzenia zmian w art. 48 ust. 2 Regulaminu PE dot. sprawozdań z własnej inicjatywy

 
 
     Inne sprawy
 

środa, 12 września 2012                                                                                                  19.00- 21.00

1.
19.00
 

Przyjęcie projektu protokołów z poprzednich posiedzeń Grupy

 

     Sprawozdanie z posiedzeń Biura Grupy oraz Biura PE

2.
19.10

   Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje

3.
19.20

Informacja na temat Budżetu na rok 2013: poprawki S&D

4.
19.35

Przygotowanie do głosowania nad rezolucją w sprawie sytuacji w Syrii

5.
19.45

Przygotowanie do głosowania nad rezolucją w sprawie wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji

6.
20.00

 Informacja na temat wyborów w Holandii

 
 
     Inne sprawy
       
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...