Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 10 - 13 września 2012 Sesja plenarna w Strasburgu

10 września 2012
 
1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
 
11 września 2012
 

1. Spotkanie Delegacji Polskiej S&D

Agenda spotkania:

1. Bieżące sprawy Delegacji

2. Parlamentarna aktywność posłów w najbliższych kilku miesiącach.

 

2. Grupa Robocza komisji ITRE

Agenda:

1. Communications from the Coordinator

2. Preparation of our next ITRE committee meeting (votes on 18 September 2012)

- Antonio CORREIA DE CAMPOS Report on Energy infrastructures

- Paul RÜBIG report on Small and Medium Size Enterprises (SMEs): competitiveness and business opportunities - (S&D Shadow: P. TOIA)

- Niki TZAVELA Report on the Industrial and Economic aspects of shale gas

(S&D Shadow: I. KALFIN)

- Zigmantas BALCYTIS & András GYÜRK Opinion on public procurement

3. Horizon 2020 package: exchange of views

 
3. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
 
12 września 2012
 
1. Spotkanie Delegacji ds. Stosunków UE-Australia&Nowa Zelandia
Agenda:

1. Adoption of the draft minutes of 13 June 2012 (PE 483.242)

2. Announcements of the Chair

3. Discussion on 2013 activities of the delegation

 
2. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...