Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Krótszy czas rejestracji zastrzeżonych produktów spożywczych

Strasburg, 13/09/2012. Parlament przyjął rozporządzenie w sprawie systemów jakości produktów rolnych, dzięki któremu o połowę skróci się czas oczekiwania na uzyskanie certyfikatu jakości dla produktów rolnych pochodzących z określonych obszarów geograficznych lub wyprodukowanych według tradycyjnych receptur. Uzgodniony z państwami członkowskimi dokument wprowadza również oznakowanie produktów z obszarów górskich.

Nowe przepisy skrócą czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o rejestrację do sześciu miesięcy. Skrócony zostanie także czas na złożenie zawiadomienia o sprzeciwie przez organ państwa lub osobę fizyczną lub prawną mającą uzasadniony interes oraz mającą siedzibę na terytorium państwa trzeciego.

Rozporządzenie zawiera zapisy umożliwiające grupom producenckim skuteczną ochronę nazw zastrzeżonych i promocję autentyczności i dobrej reputacji swoich produktów.

Producenci ubiegający się o certyfikat „gwarantowanej tradycyjnej specjalności”, będą musieli udokumentować, że produkt jest w użyciu na rynku krajowym przez okres umożliwiający przekaz z pokolenia na pokolenie, nie krótszy niż 30 lat;

Rozporządzenie ustanawia dodatkową definicję jakościową stosowaną do opisu produktów pochodzących z obszarów górskich. Po roku od wejścia w życie rozporządzenia Komisja może zaproponować wprowadzenie kolejnej, nowej definicji „produktu rolnictwa wyspiarskiego”.

Definicje

"Nazwa pochodzenia” to nazwa, którą określa się produkt pochodzący z określonego regionu i którego wszystkie etapy produkcji odbywają się na określonym obszarze geograficznym. Z polskich produktów w tej kategorii zarejestrowane zostały już np. podkarpacki miód spadziowy, oscypek, bryndza podhalańska, karp zatorski, fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca.

"Oznaczenie geograficzne” to nazwa, którą określa się produkt pochodzący z określonego regionu, którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym (np. jabłka łąckie, śliwka szydłowska, obwarzanek krakowski, rogal świetomarciński).

„Gwarantowana tradycyjna specjalność”, to oznaczenie przyznawane produktom wytwarzanym według tradycyjnej receptury (np. kabanosy, kiełbasa jałowcowa, olej rydzowy).

 

 

Procedura: Współdecydowanie, porozumienie w pierwszym czytaniu

Przyjęty tekst (13.09.2012)

Nagranie wideo debaty (12.09.2012)

Sylwetka sprawozdawcy: Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Lista zarejestrowanych produktów rolnych (DOOR)

Obserwator legislacyjny

 

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...