Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady motoryzacyjne w okresie początkowym (chodzi o infant industry stan), są zwalniani okresowo z ogólnych reguł WTO ze względu na wysokie początkowe koszty i niekonkurencyjność. Oznacza to, że strona rosyjska, która wchodzi do WTO, może stosować przejściowo ochronne taryfy celne.

Jednak nadmierne przedłużenie tego okresu oraz wykorzystanie przez rosyjskich producentów efektu skali, np. poprzez rozszerzenie rynku na Kazachstan i Białoruś, może doprowadzić do obniżenia importu z terenu Unii i w efekcie do delokalizacji produkcji.
Aby do tego nie dopuścić przewidziany został w umowie przejściowy mechanizm kompensacyjny polegający na tym, że Rosja importując te części i zespoły z Unii będzie obniżać stawkę celną na kwotę ewentualnego spadku tego importu, gdy przekroczy 3% pewnych progów.
Z drugiej strony, zakłady były tam lub są jeszcze dotowane przez państwo, co może sztucznie zwiększać ich konkurencyjność. Stąd potrzeba mechanizmu kompensacyjnego. Jest to również sygnał dla producentów unijnych, by w okresie przejściowym inwestowali w innowacyjność lub np. zwiększali wspomniany efekt skali.
Umowa jest korzystna dla unijnego przemysłu i dlatego głosowałem za jej przyjęciem. Dobrze byłoby, aby unijna strefa celna brała przykład z rosyjskiej i skuteczniej broniła unijnej gospodarki.


Tekst wystąpienia sprawozdawcy-cienia opinii na sesji plenarnej w dniu 04 lipca 2012 zaprotokółowanego jako wyjaśnienie sposobu głosowania.
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...