Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Kryzys strefy euro: potrzebujemy propozycji legislacyjnych, a nie tylko planów

Strasburg, 4/07/2012. W przyjętej w środę rezolucji Parlament zawarł swoje stanowisko wobec ubiegłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej. Zdaniem posłów ustalenia ostatniego szczytu idą w dobrym kierunku zwalczania kryzysu strefy euro. Sytuacja jest jednak tak pilna, że Komisja Europejska musi przedstawić projekty legislacyjne do września, po to by jak najszybciej wprowadzić w życie cztery propozycje przedstawione w raporcie Hermana Van Rompuy’a.

Parlament z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte dla przełamania błędnego koła jakie tworzą banki i dług państwowy, a także przyjęte na szczycie zobowiązanie prowadzenia polityki wzrostu przyjaznej konsolidacji fiskalnej. Chwali również przywódców UE za to, że osiągnięto porozumienie, które stanowi „ważny krok na drodze do pełnoprawnej unii bankowej”.

Raport Van Rompuy'a został uznany przez Parlament za “dobry punkt wyjściowy”, jednakże potrzebne są dalsze kroki wymagające zaangażowania nie tylko instytucji unijnych i parlamentów narodowych, ale także partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Rada zobowiązała się uczynić z unijnego budżetu narzędzie kreowania wzrostu gospodarczego, co zostało życzliwie przyjęte przez posłów. Parlament podkreślił jednak, że porozumienie dotyczące wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 może zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy zostanie zrealizowana reforma zakładająca zmniejszenie składek państw członkowskich, a zwiększenie wpływów ze środków własnych.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst (04.07.2012)

Zapis wideo debaty (03.07.2012)

 

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...