Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Posłowie: system ratujący życie eCall powinien być obowiązkowy

Strasburg, 3/07/2012. Od 2015 roku wszystkie nowe samochody powinny być wyposażone w urządzenia eCall, które korzystając z numeru 112 będą automatycznie powiadamiać służby ratunkowe o zaistnieniu wypadku, mówi rezolucja przyjęta przez posłów we wtorek. System ten pozwoli na szybsze przybycie służb ratunkowych na miejsce wypadku, co pozwoli zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych oraz przypadków poważnych obrażeń ponoszonych w wyniku wypadków drogowych. Rezolucja ma charakter niewiążący.

Współsprawozdawcy prowadzący tą sprawę w Parlamencie Europejskim Olga Sehnalova (S&D, CZ) oraz Dieter-Lebrecht Koch (EPP, DE) przedstawili swoje stanowisko podczas poniedziałkowej debaty: "Nasze sprawozdanie jest wyraźnym sygnałem wobec Komisji, że Parlament Europejski wspiera obowiązkowe wprowadzenie powszechnego europejskiego systemu ratowniczego opartego na darmowym numerze 112.”

Deputowani z ubolewaniem komentują opóźnienia w dobrowolnym wdrażaniu systemu eCall, w który jest wyposażonych tylko 0,4% pojazdów uczestniczących w ruchu. Rezolucja wzywa Komisję Europejską do opracowania projektu legislacyjnego, który miałby uczynić system eCall obowiązkowym od 2015 roku. Posłowie proszą również Komisję, by w najbliższej przyszłości rozważyła zastosowanie tego systemu do innych pojazdów, takich jak motocykle, autobusy i autokary, czy ciężarówki.

Złota godzina

Zamontowany w pojeździe system eCall korzysta z technologii numeru ratunkowego 112, by automatycznie zawiadomić służby ratunkowe, wskazując miejsce zaistnienia poważnego wypadku drogowego. Rezolucja mówi, że dzięki powszechnemu wdrożeniu tego systemu, wykwalifikowane i dobrze wyposażone jednostki ratunkowe będą mogły dotrzeć na miejsce wypadku w ciągu tzw. „złotej godziny”, co powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych oraz przypadków poważnych obrażeń ponoszonych w wyniku wypadków drogowych.

Według szacunków podanych w rezolucji, system eCall będzie ratował ok. 2,500 istnień ludzkich rocznie, a także zmniejszy częstotliwość występowania przypadków poważnych obrażeń o 10 do 15%.

Bez dodatkowych opłat

Posłowie wierzą, że powszechnie dostępna usługa eCall powinna być obowiązkowa i dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich kierowców w Europie, bez względu na markę pojazdu.

Technologia jest do tego gotowa

Technologia konieczna do wprowadzenia tego systemu w życie jest już dostępna, a ogólnoeuropejskie normy zostały już ustalone. Posłowie wzywają Komisję, by przedstawiła akt prawny, który zobowiązałby kraje członkowskie do zmodernizowania infrastruktury reagowania kryzysowego tak, by mogła ona obsługiwać zgłoszenia eCall od 2015 roku.

Ochrona danych

Rezolucja zwraca uwagę na to, że system eCall nie może być używany do tego, żeby śledzić pojazd lub by ustalić jego położenie, jeżeli nie był on uczestnikiem wypadku. Głównym celem systemu jest poprawa zarządzania powypadkowego, mówi tekst rezolucji.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

- Przyjęty tekst sprawozdania będzie dostępny pod tym linkiem (wybierz datę 03.07.2012)

- Nagranie wideo z debaty (wybierz datę 02.07.2012)

- Nagranie z konferencji prasowej (wybierz datę 03.07.2012)

 

- Sylwetka współsprawozdawczyni Olga Sehnalova (S&D, CZ)

- Sylwetka współsprawozdawcy Dieter-Lebrecht Koch (EPP, DE)

- Obserwator Legislacyjny


 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...