Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Parlament zwiększa konkurencję na rynku międzynarodowych przewozów kolejowych

Strasburg, 3/07/2012. Aby ułatwić korzystanie z europejskich sieci kolejowych, Parlament, podczas wtorkowego głosowania, doprecyzował reguły konkurencji dla kolejowych firm transportowych oraz zarządców infrastruktury kolejowej. Nowe zasady sprzyjać będą rozwojowi usługi międzynarodowego przewozu towarów i osób, a także poprawią ich jakość. Nad uczciwością konkurencji czuwać będą niezależni regulatorzy.

“Dwa lata zajęły nam te bardzo trudne negocjacje [z państwami członkowskimi - przyp. red.], by zagwarantować lepszą konkurencję i położyć solidne fundamenty pod finansowanie infrastruktury”, powiedziała podczas debaty sprawozdawczyni Debora Serracchiani (S&D, IT). „Uważam, że rozdzielenie operatorów kolejowych i przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą jest koniecznie, ale udało nam się osiągnąć dobre porozumienie w sprawie monitorowania przepływów finansowych”, dodała.

Odrębna i przejrzysta rachunkowość prowadzona przez kolejowe firm transportowe oraz zarządców infrastruktury powinna odtąd zapobiegać jakimkolwiek nielegalnym przelewom środków publicznych pomiędzy tymi podmiotami, nawet jeżeli należą do tej samej spółki holdingowej. Parlament uważa, że jest to niezbędne, by zapobiec zakłóceniom uczciwej konkurencji pomiędzy kolejowymi firmami transportowymi, jak również przyczynić się do równego dostępu do tras pociągów i innych usług, takich jak warsztaty naprawcze i stacje, dla wszystkich przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

W razie sporów, niezależni narodowi regulatorzy zapewnią, by zasady były właściwie egzekwowane. Współpraca pomiędzy regulatorami będzie nadzorowana przez Komisję Europejską, która ma 2 lata na ocenienie, czy istnieje konieczność powołania europejskiego regulatora.

Zachęty do modernizacji pociągów i rozbudowy sieci kolejowej

Opłaty pobierane za autoryzację tras pociągów będą zawierać zachęty do tego, by zmniejszać hałas i wyposażać pociągi w europejski systemu sterowania (ETCS) dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Zdaniem posłów, w celu zapewnienia sprawnego planowania infrastruktury kolejowej i zaspokojenia potrzeb całego sektora, umowy ją finansujące sporządzone przez władze publiczne powinny być zawierane na okres co najmniej pięciu lat.

Następne kroki

Po tym jak projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów państw członkowskich, dyrektywa wejdzie w życie w dniu jej publikacji. Do końca 2012 roku, Komisja Europejska przedstawi oddzielny pakiet legislacyjny, który ma zliberalizować krajowy transport pasażerski w państwach Unii.

Procedura: współdecydowanie (drugie czytanie)

Przyjęta rezolucja będzie dostępna pod tym adresem (wybierz datę 03.07.2012)

Obejrzyj nagranie z debaty (wybierz datę 02.07.2012)

Konferencja prasowa ze sprawozdawcą Deborą Serracchiani odbędzie się po głosowaniu (03.07.2012)

Sylwetka sprawozdawcy Debora Serracchiani (S&D, DE)

Obserwator Legislacyjny

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...