Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Parlament za rozwojem handlu z krajami Partnerstwa Wschodniego

Strasburg, 3/07/2012. Unia Europejska musi dołożyć większych starań na rzecz rozwoju stref wolnego handlu z sąsiadami ze Wschodu, aby pomóc im umacniać demokrację i nie dopuszczać do konfliktów w tym regionie. W rezolucji przyjętej we wtorek posłowie zawarli konkretne zalecenia dla każdego z sześciu krajów objętych partnerstwem - Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Unia Europejska jest obecnie głównym odbiorcą eksportu większości krajów ze Wschodu, jednak posłów niepokoi wzrastające ekonomiczne znaczenie Chin w tym regionie. Kolejnym zagrożeniem może okazać się rola Rosji, która ma narzędzia ku temu, aby osłabiać pozycję negocjacyjną UE, choćby poprzez oferowanie niższych cen gazu. Parlament wzywa swoich wschodnich partnerów do wprowadzenia ustawodawstwa zgodnego z prawem Unii Europejskiej, co mogłoby stać się podstawą do rozwoju wolnego handlu.

Armenia

Posłowie źle oceniają zbyt silne przenikanie świata biznesu i polityki, mało przejrzysty system podatkowy oraz bardzo słabą ochronę inwestorów w Armenii. Niepokoi ich także spór z Azerbejdżanem o Górski Karabach oraz podkreślają, że konflikt z Turcją dodatkowo pogłębia izolację ekonomiczną Armenii. Zdaniem posłów otwarcie na wymianę handlową zmniejszy zależność tego kraju od Rosji.

Azerbejdżan

Posłowie wzywają Azerbejdżan do większej dywersyfikacji swojej gospodarki. Obecnie połowę PKB tego kraju stanowią dochody ze sprzedaży ropy naftowej, co zwiększa podatność kraju na wahania cen tego surowca.

Białoruś

Rezolucja wyraźnie stwierdza, że zarówno model gospodarczy jak i standardy polityczne oddalają Białoruś od Unii Europejskiej. 80% przedsiębiorstw pozostaje w posiadaniu państwa, a 20% Białorusinów żyje poniżej granicy ubóstwa. Posłowie zwracają uwagę na znaczenie strategicznej pozycji Białorusi jako kraju tranzytowego dla przesyłu energii.

Gruzja

Choć rząd stara się poprawić ochronę praw własności intelektualnej, to jednak Gruzja pozostaje krajem o najwyższym odsetku pirackiego oprogramowania. Parlament Europejski wzywa rząd Gruzji do przyjęcia ustaw służących egzekwowaniu praw własności intelektualnej.

Mołdawia

Gospodarka Mołdawii jest nadal niestabilna, ale radykalne reformy przyczyniły się do jej zauważalnego wzrostu. Rolnictwo stanowi główne źródło eksportu Mołdawii, a zatem stoi w obliczu ostrej konkurencji i surowych wymogów na rynku UE.

Ukraina

Posłów niepokoją niekorzystne oznaki klimatu biznesowego i inwestycyjnego Ukrainy i istniejące bariery handlowe utrudniające dostęp do tego rynku. Wzywają Ukrainę do odpowiedniego dostosowania prawa krajowego w celu ułatwienia swobodnego i nieprzerwanego przesyłu gazu do państw członkowskich UE.

***

Negocjacje dotyczące porozumienia w sprawie wolnego handlu z Ukrainą zostały ukończone w październiku 2011 roku. Umowa wejdzie w życie po ratyfikacji Układu Stowarzyszeniowego UE z Ukrainą. Pierwsza runda negocjacji z Armenią, Gruzją i Mołdawią miała miejsce wiosną 2012 roku. Negocjacje z Azerbejdżanem i Białorusią zostały zawieszone z powodu braku postępów.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst (03.07.2012)

Zapis wideo z debaty (02.07.2012)

Sylwetka sprawozdawcy: Miloslav Ransdorf (GUE/NGL, CZ)

Obserwator legislacyjny

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...