Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Budżet 2013: Posłowie wzywają rządy do odpowiedzialnych negocjacji

Strasburg, 4/07/2012. Państwa członkowskie powinny powstrzymać się od dokonywania "sztucznych" cieć w unijnym budżecie na rok 2013, jak również nie doprowadzać do niepotrzebnego impasu w negocjacjach nie zgadzając się na proponowane metody obliczeniowe, stwierdzili posłowie w środę. Udzielając przedstawicielom Parlamentu upoważnienia do negocjacji z państwami członkowskimi, posłowie podkreślili także konieczność wspierania w budżecie 2013 strategii wzrostu i zatrudnienia oraz nalegali na ustanowienie jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

 

"Nasze głosowanie odbywa się w kluczowym dla Europy momencie. Uważam, że po ustaleniach szczytu Rady Europejskiej 28 i 29 czerwca, podczas którego szefowie państw i rządów zdecydowali się na "Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia", musimy zwrócić się do państw członkowskich, aby postępowały zgodnie z ustaleniami i przeznaczyły konieczne środki na wyjście z kryzysu", powiedział Giovanni La Via (EPP, IT), poseł przewodniczący negocjacjom budżetowym.

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, negocjacje budżetowe zdominowane były przez spory, jak obliczać poziom płatności w budżecie. Deputowani wzywają, aby podczas obecnej rundy negocjacyjnej, państwa, które wciąż mają wątpliwości dotyczące obliczeń Komisji Europejskiej, wyjaśniły je tak szybko jak to możliwe, w celu uniknięcia zablokowania porozumienia, jak to miało miejsce w roku ubiegłym.

 

Posłowie ubolewają nad zaniechaniem duńskiej prezydencji, której przedstawiciele nie pojawili się na spotkaniu zwołanym, aby osiągnąć międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie płatności. Przypomnieli oni także, że środki na pokrycie płatności zaproponowane przez Komisję zostały opracowane na podstawie estymacji dotyczących koniecznych płatności, przygotowanych przez państwa członkowskie. Posłowie wzywają też Komisję do sprawdzenia i uzgodnienia z państwami, że ich postulaty dotyczące wzrostu płatności są dokładne i realistyczne.

 

Parlament dał instrukcje swojej drużynie negocjatorów, prowadzonej przez Giovanniego La Via, aby pilnowali środków przeznaczonych w budżecie na wzrost i zatrudnienie oraz inne obszary, w których budżet UE może być źródłem wartości dodanej, mając na uwadze, że budżet może zostać zredukowany w sektorach, w których występują nieuzasadnione opóźnienia czy niski poziom wchłaniania środków. Posłowie uważają, że w obliczu cięć oszczędnościowych, należy przyjąć odpowiedzialną postawę i podjąć natychmiastowe i konkretne kroki ku ustanowieniu jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

 

Proponowany budżet na rok 2013 wynosi 151 miliardów euro na pokrycie zobowiązań (tj. +2% w stosunku do budżetu na rok 2012) oraz 138 miliardów euro środków na płatności (tj. +6, 8% w stosunku do budżetu na rok 2012). Wzrost w płatnościach jest relatywnie wysoki, nie tylko z powodu utrzymywania płatności na zaniżonym sztucznie poziomie w latach poprzednich, co oznacza przesuniecie zapłaty rachunków na późniejsze lata, ale również, dlatego że wydatki na wieloletnie programy, nabrały tempa w ostatnim roku bieżących wieloletnich ram finansowych.

 

Zobowiązania i płatności

 

Dla każdej linii budżetowej istnieją dwa rodzaje środków: środki na pokrycie zobowiązań oraz środki na pokrycie płatności. Zobowiązania dotyczą tego, jak wiele UE zgodziła się wydać (np. podpisując kontrakt lub rozpoczynając przetarg) w konkretnym roku. Poziom płatności odpowiada kwotom, które faktycznie muszą zostać zapłacone w danym roku.

 

Kolejne kroki

 

Trójstronne rozmowy o budżecie pomiędzy Komisją, Radą oraz Parlamentem rozpoczną się 9 lipca, a po nich odbędzie się głosowanie Rady zaplanowane na 26 lipca. Posłowie z Komisji Budżetowej zagłosują na początku października, a cały Parlament 23 października. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w pierwszym czytaniu, rozmowy koncyliacyjne Parlamentu i Rady będą trwały od 24 października do 13 listopada, z zamiarem przyjęcia ostatecznego budżetu podczas sesji plenarnej 19-22 listopada.

 

Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej przygotowujące procedurę budżetową

 

Przyjęty tekst (04.07.2012)

 

Nagranie wideo z debaty (03.07.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Giovanni LA VIA (EPP, IT)

 

Obserwator legislacyjny

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...