Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Obligacje projektowe: Parlament zatwierdza gwarancję w wysokości 230 mln euro

Strasburg, 5/07/2012. Parlament Europejski zgodził się na przyznanie 230 milionów euro w formie gwarancji na wsparcie obligacji projektowych służących finansowaniu inwestycji w infrastrukturę transportową, energetyczną i informatyczną. Decyzja umożliwi rozpoczęcie testowej fazy innowacyjnego projektu, który ma przyciągnąć prywatnych inwestorów poprzez ograniczenie ryzyka inwestycji.

 

200 mln euro zostanie zarezerwowanych na gwarancje dla inwestycji w sieci transportowe, 20 mln euro zostanie przeznaczone dla sektora informatycznego, a 10 mln dla energetyki. Projektem zarządzał będzie Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Obligacje projektowe są instrumentem debetowym emitowanym przez przedsiębiorstwa prywatne odpowiedzialne za projekt, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (EBI). Dzięki gwarancjom EBI obligacje będą bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne dla inwestorów rynku kapitałowego, którzy normalnie nie inwestują w infrastrukturę, takich jak np. fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe.

 

Szacuje się, że przy oczekiwanym efekcie mnożnikowym 15-20, gwarancje unijne mogą przyciągnąć kapitał prywatny o wielkości do 4,6 miliarda euro. Potrzeby inwestycyjne sektora transportowego, elektroenergetycznego i informatycznego w latach 2010-2020 szacuje się na 1,5 biliona euro.

 

Nowoczesna i efektywna infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zmniejszenia bezrobocia.

 

Pierwsze obligacje projektowe zostaną uruchomione w latach 2012 i 2013 jako etap pilotażowy przed ich oczekiwaną szerszą emisją w ramach instrumentu "Connecting Europe Facility" na początku nowej wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Etap pilotażowy pozwoli ocenić, jak obligacje projektowe przyjmą się na rynkach finansowych i umożliwi wprowadzenie ewentualnych korekt do programu.

 

Procedura: współdecydowanie, porozumienie w pierwszym czytaniu

 

Przyjęty tekst (05.07.2012)

 

Zapis wideo debaty (04.07.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Göran Färm (S&D, SE)

 

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...