Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Białoruś: Parlament Europejski potępił aresztowanie Andrzeja Poczobuta

Strasburg, 5/07/2012. Parlament Europejski zdecydowanie potępił aresztowanie Andrzeja Poczobuta oraz postawione mu zarzuty. Posłowie z zadowoleniem przyjęli jego zwolnienie z aresztu, domagając się jednocześnie zaniechania śledztwa i wycofania wszystkich postawionych mu zarzutów.

 

Mając na uwadze sposób w jaki władze białoruskie rozprawiły się ze społeczeństwem obywatelskim po wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku, Parlament uważa, że sprawa Poczobuta jest "umotywowana politycznie i jej celem jest przeszkodzenie mu w prawowitym wykonywaniu jego zawodu dziennikarza i działalności lidera mniejszości narodowej". Parlament uważa, że kara 3 lata w zawieszeniu na jaką już wcześniej został skazany dziennikarz jest w rzeczywistości metodą zastraszania oraz próbą zmuszenia do autocenzury.

 

W rezolucji przyjętej w czwartek w Strasburgu, deputowani wyrazili "głębokie zaniepokojenie z powodu pogarszającej się sytuacji obrońców praw człowieka na Białorusi" i potępili "wszelkie groźby wobec dziennikarzy i osób korzystających ze swojego prawa do swobody wypowiedzi". Parlament wezwał również władze białoruskie do natychmiastowego zaprzestania wszelkich form wywierania nacisku na dziennikarzy oraz do wycofania wszelkich zarzutów postawionych dziennikarzom ściganym za ich działalność zawodową oraz do ich rehabilitacji.

 

Andrzej Poczobut, korespondent Gazety Wyborczej na Białorusi, jak również prominentny polsko-białoruski działacz mniejszości oraz przewodniczący Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi został aresztowany 21 czerwca w Grodnie pod zarzutem zniesławienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

 

Głosowanie: 5/07/2012

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjęty tekst (05.07.2012)

 

Zapis wideo z debaty (05.07.2012)


 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...