Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Dwupak gospodarczy, czyli długofalowa wizja zapewnienia stabilności strefie euro

Strasburg, 13/06/2012. Nowe propozycje prawne dotyczące zarządzania gospodarczego powinny sprzyjać pobudzaniu wzrostu gospodarczego, a wzmocnione uprawnienia Komisji wobec polityki budżetowej państw członkowskich muszą być poddane demokratycznej kontroli, to wnioski z głosowania, w którym Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu stanowisko wobec propozycji tak zwanego dwupaku gospodarczego.

 

Głosowanie plenarne wzmocniło mandat negocjacyjny przedstawicieli Parlamentu Europejskiego na rozmowy z państwami członkowskimi, które powinny doprowadzić do porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu dwóch przedstawionych propozycji legislacyjnych.

 

Fundusz amortyzacji zadłużenia, euroobligacje, inwestycje infrastrukturalne

 

W stanowisku Parlamentu można znaleźć propozycję ustanowienia Europejskiego Funduszu Amortyzacji Zadłużenia, który grupowałby zadłużenie wszystkich członków strefy euro przekraczające 60% ich PKB. Zadłużenie to, które obecnie szacuje się na 2,3 bilionów euro, byłoby następnie spłacane przez 25 lat po niższej przeciętnej stopie procentowej. Rozwiązanie to pozwoli zadłużonym krajom 'złapać oddech' i przeprowadzić niezbędne reformy strukturalne.

 

W ramach propozycji długofalowego rozwiązania problemu zadłużenia, po miesiącu od wejścia w życie rozporządzenia, Komisja Europejska przedstawi plan działania w zakresie obligacji stabilnościowych strefy euro oraz wniosek dotyczący instrumentu na rzecz trwałego wzrostu strefy euro, który ma na celu uruchomienie około 1% PKB rocznie przez okres dziesięciu lat, na rzecz projektów infrastrukturalnych.

 

Nadzór nad zwiększonymi uprawnieniami Komisji Europejskiej

 

Nadzór nad wykorzystywaniem wzmocnionych uprawnień przez Komisję Europejską będzie sprawował Parlament Europejski wraz z państwami członkowskimi. Dodatkowe uprawnienia, które uzyska Komisja Europejska będą odnawiane co trzy lata, a Parlament lub Rada będą mogły w każdej chwili je cofnąć.

 

Jednak zapisy dotyczące wyjątkowych kompetencji Komisji Europejskiej wobec państw zagrożonych niewypłacalnością idą dalej niż pierwotna propozycja samej Komisji. Wprowadzono zasadę głosowania przez Radę odwróconą większością kwalifikowaną nad decyzjami podejmowanymi przez Komisję. Oznacza to, że decyzje Komisji uznawane będą za przyjęte, jeśli państwa członkowskie nie uchylą ich w ciągu 10 dni kwalifikowaną większością głosów.

 

Wzrost gospodarczy pozostaje głównym celem

 

Parlament zdaje sobie sprawę, że wzmocniony nadzór nad polityką fiskalną nie powinien tłumić wzrostu gospodarczego, a cięcia budżetowe nie powinny zagrażać inwestycjom, które mogą pobudzać ożywienie gospodarcze. Szczególnie ważne będzie unikanie cięć zagrażających wydatkom na szkolnictwo i opiekę zdrowotną. Komisja będzie także przyglądać się możliwym skutkom ubocznym tych działań i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu na innych członków eurostrefy.

 

Propozycja przewiduje zwiększenie zaangażowania partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, których organizacje będą udzielać opinii w sprawie podanych do wiadomości publicznej zaleceń Komisji.

 

Procedura: współdecydowanie, pierwsze czytanie

 

Przyjęty tekst (13.06.2012)

 

Zapis wideo z debaty (12.06.2012)

 

Dwupak: pytania i odpowiedzi

 

Komunikat prasowy z glosowania w komisji (15.05.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Jean-Paul Gauzès (EPP, FR)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Elisa Ferreira (S&D, PT)

 

Materiał audiowizualny

 

Obserwator Legislacyjny - raport Gauzèsa

 

Obserwator Legislacyjny - raport Ferreiry

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...