Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Budżet 2014-2020: Posłowie domagają się silnego i elastycznego budżetu oraz reformy systemu środków

Strasburg, 13/06/2012. Bez odpowiedniego finansowania z silnego budżetu europejskiego nie uda się osiągnąć celów politycznych Unii Europejskiej, takie przesłanie skierowali posłowie do unijnych przywódców, którzy spotkają się na szczycie szefów państw i rządów 28 i 29 czerwca, aby omówić propozycje wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Zdaniem posłów wieloletni budżet powinien zapewnić możliwość elastycznego reagowania na nowe wyzwania, a składki z budżetów państw członkowskich należy zastąpić innymi źródłami finansowania.

 

W rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w środę, posłowie podkreślili, że wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2014-2020 powinny zapewnić większą elastyczność budżetu zarówno w ramach poszczególnych pozycji, jak i między nimi oraz między poszczególnymi latami budżetu, w celu umożliwienia odpowiedniego dostosowania zasobów do zmieniających się warunków i priorytetów.

 

Posłowie uważają, że to właśnie brak elastyczności w obecnym budżecie utrudnia odpowiednie, natychmiastowe reagowanie na nieoczekiwane problemy i wyzwania. Im mniejszy jest budżet tym ważniejsza staje się możliwość szybkiego przenoszenia środków finansowych, aby móc sfinansować trudne do przewidzenia wydatki.

 

Zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna do przyjęcia wieloletniego budżetu UE. Posłowie podkreślają, że należy uzgodnić cele i strategie polityczne WRF przed określeniem poziomu przeznaczonych na nie środków. Parlament i Rada powinny przeprowadzić szczegółowe negocjacje przed ustaleniem kwot i dokonaniem ostatecznych korekt całego pakietu.

 

Zgodnie z Traktatem Unia Europejska musi pozyskiwać środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swoich polityk, a jej budżet ma być finansowany w całości z zasobów własnych. Parlament uważa, że wprowadzenie nowych źródeł finansowania z rzeczywistych zasobów własnych, takich jak podatek od transakcji finansowych i nowy unijny podatek VAT pozwoli obniżyć do 2020 roku składki państw członkowskich do budżetu UE z 75% do 40%. Parlament informuje, że nie udzieli zgody na przyjęcie nowych ram finansowych, jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie polityczne w kwestii systemu zasobów własnych, które położy kres obecnym rabatom i innym mechanizmom korekcyjnym oraz doprowadzi do większej przejrzystości i uczciwości.

 

Parlament był pierwszą z instytucji UE, która już 8 czerwca ubiegłego roku określiła swoje stanowisko w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Komisja Europejska złożyła swoje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych 29 czerwca 2011 roku. Duńska prezydencja przedstawi schematy negocjacyjne dla nowego budżetu na najbliższym szczycie UE w Brukseli.

 

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjęty tekst (13.06.2012)

 

Nagranie wideo z debaty (13.06.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Ivailo Kalfin (S&D, BG), współsprawozdawca - WRF

 

Sylwetka sprawozdawcy: Reimer Böge (EPP, DE), współsprawozdawca - WRF

 

Sylwetka sprawozdawcy: Jean-Luc DEHAENE (EPP, BE), współsprawozdawca - środki własne

 

Sylwetka sprawozdawcy: Anne E JENSEN (ALDE, DK), współsprawozdawca - środki własne

 

Obserwator Legislacyjny

 

Projekt rezolucji

 

Budżet UE z bliska

 

Nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) (08.06.2011)

 

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...