Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 29.05 - 01.06 2012

30 maja 2012
 
1. Komisja ENVI

* Projekt opinii Anji Weisgerber do sprawozdania Bernadette Vergnaud w sprawie zmiany dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie {...} w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku wewnętrznego

- wymiana poglądów na temat opinii prawnej

2. Komisja ITRE

* Projekt sprawozdania Antonio Fernando Correia de Campos w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylenia decyzji nr 1364/2006/WE

- rozpatrzenie poprawek

 

* Projekt sprawozdania Niki Tzavela w sprawie planu działania w dziedzinie energii na rok 2050 - przyszłość z energią

- wymiana poglądów

 

* Przedstawienie projektu europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców

- wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

 

* Projekt sprawozdania Ivo Beleta w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

- wymiana poglądów

 

* Projekt opinii Bogdana Kazimierza Marcinkiewicza do sprawozdania Heinza K. Beckera w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej - budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Silvii-Adriany Ţicău do sprawozdania Doris Pack "ERASMUS DLA WSZYSTKICH - program na rzecz edukacji, kształcenia, młodzieży i sportu

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Wizyta Androulli Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, sportu, mediów i młodzieży, w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

 
3. Debata przy kolacji nt. Planu działania w dziedzinie energii na rok 2050

Dear Colleagues,

In the context of the European Commission’s Communication on the Energy Roadmap 2050, I would like to cordially invite you to discuss the follow-up to the Roadmap over an informal dinner, in which I would like to focus on possible policy mechanisms which could enhance renewable power production in the European Union through boosting investments into flexible backup capacity.

As you are well aware, several Parliament's committees (ITRE, ENVI and IMCO) will soon start work on the Energy Roadmap. Therefore, it would be very useful to get some insight from everyone on follow-up actions which we need to convey to the Commission, which will be represented by Commissionner Günter Oettinger.

In order to get the industry contribution to the discussion, I have invited Mr. Björn Rosengren, President and CEO of Wärtsilä Corporation, to present a recently completed study on this topical matter.

The dinner discussion will take place on Wednesday, 30 May 2012 at 7 PM in the European Parliament (MEP Salon).

I would appreciate if you could confirm your availability in due course.

Best regards,

A. Vidal-Quadras

 
 
31 maja 2012
 
1. Komisja ITRE

* Projekt opinii Seana Kelly'ego do sprawozdania Jana Philippa Albrechta w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- pierwsza wymiana poglądów i ocena skutków

 

* Projekt opinii Zigmantasa Balčytisa do sprawozdania Marca Tarabelli w sprawie udzielania zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Andrása Gyürka do sprawozdania Marca Tarabelli w sprawie udzielania zamówień publicznych

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Przedstawienie badania pt. "Promowanie innowacji w Internecie a prawo obywateli do prywatności"

 

* Wizyta dyrektora ACER Alberta Pototschniga i wiceprzewodniczącego Rady Organów Regulacyjnych Waltera Boltza

 
2. Koło Polskie

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa zaprosić na posiedzenie Koła Polskiego, którego gościem będzie Pan Igor Ostrowski- wiceminister Administracji i Cyfryzacji, w celu omówienia kwestii dotyczących m.in. ACTA, agendy cyfrowej, w tym regulacji dot. ochrony danych osobowych.

Spotkanie będzie miało miejsce w czwartek 31-go maja w godz.12.00-13.00 w sali P7C050.

Z poważaniem,

Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Legutko, Wojciech Olejniczak

 
3. Gala "Polak Roku 2011 w Belgii", Teatr Saint Michel, Bruksela
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...