Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Unia zakręca kurek z pieniędzmi dla niedemokratycznych sąsiadów

Strasburg, 24/05/2012. Nadzwyczajna pomoc finansowa z Unii Europejskiej dla sąsiadów cierpiących na brak gotówki musi być uzależniona od poszanowania praw człowieka i demokracji przez te państwa, stwierdził Parlament w stanowisku poprawkach do proponowanego rozporządzenia.

 

Metin Kazak (ALDE, BG), autor stanowiska Parlamentu wobec proponowanego rozporządzenia dotyczącego pomocy makrofinansowej, powiedział po głosowaniu: "Zbyt często w przeszłości ta pomoc była przyznawana ze zbyt mało dbałością o przestrzeganie wartości europejskich, jak na przykład pomoc przyznana Ukrainie w 2002 roku, czy Tadżykistanowi w 2000 roku.

 

"Moje sprawozdanie mówi jasno, tylko te kraje, które są mocno zaangażowane we wzmacnianie instytucji demokratycznych, praw człowieka, przejrzystości i walki z korupcją powinny otrzymywać kredyty i dotacje z Unii Europejskiej", powiedział Kazak.

 

Ostrzejsze warunki przyznawania pomocy

 

Parlament nalega w zaproponowanych przez siebie poprawkach do rozporządzenia, żeby kraje położone blisko UE, co dotyczy głównie krajów bałkańskich oraz tych objętych programem Partnerstwa Wschodniego, musiały spełniać ostrzejsze wymogi, aby otrzymać zastrzyk unijnej gotówki. Muszą one zobowiązać się, że przeznaczą otrzymane pieniądze na takie cele, jak walka z przymusową pracą dzieci lub przeciwdziałanie ubóstwu oraz korupcji

 

Wzmożony monitoring

 

Parlament wyraził swoje niezadowolenie, że UE dawała pieniądze krajom sąsiedzkim bez przeprowadzenia odpowiednich kontroli. Wzywa on, by Europejska Służba Działań Zewnętrznych przeprowadzała ocenę w jakim stopniu kraje-odbiorcy pomocy przestrzegają praw człowieka i zasad demokracji.

 

Czym jest Nadzwyczajna Pomoc Finansowa?

 

Unia Europejska pomaga krajom z poważnymi, krótkoterminowymi trudnościami finansowym od 1990 roku. Uzupełnia to inne programy, takie jak pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Do tej pory beneficjentami tego programu były 23 kraje, a przeznaczono na niego w sumie 7,2 mld euro. Kraje które ostatnio z niego skorzystały, to Bośnia i Hercegowina, Serbia, Armenia, Ukraina i Mołdawia.

 

Co dalej?

 

Parlament rozpocznie teraz formalne negocjacje z Radą Europejską, po to by osiągnąć ostateczne porozumienie dotyczące zaproponowanych poprawek.

 

Procedura: współdecydowanie, głosowanie orientacyjne

 

- Zapis wideo z debaty (wybierz datę 24.05.2012)

 

- Sylwetka sprawozdawcy: Metin Kazak (ALDE, BG)

 

- Obserwator Legislacyjny

 

- Dokument roboczy "Unijna pomoc makrofinansowa: ocena krytyczna", opracowany przez Centre for European Policy Studies (dostępne tylko w języku angielskim)

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...