Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Walka z homofobią: Parlament Europejski zdecydowanie potępia wszelką dyskryminację na tle orientacji

Strasburg, 24/05/2012. Parlament Europejski uważa, że UE powinna świecić przykładem w walce z homofobią. Państwa członkowskie powinny rozważyć przyznanie lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom transgenderowym (ang. LGBT) dostępu do legalnych instytucji, takich jak konkubinat, zarejestrowany związek partnerski lub małżeństwo, wzywa rezolucja przyjęta w czwartek przez posłów.

 

Kraje europejskie, bez względu na to, czy są członkami Unii Europejskiej czy nie, powinny zapewnić ochronę osób LGBT przed homofobiczną mową nienawiści oraz przemocą. Partnerzy tej samej płci powinni cieszyć się takim samym szacunkiem, poszanowaniem godności i ochroną, jak reszta społeczeństwa, czytamy w rezolucji.

 

UE powinna świecić przykładem

 

Parlament zdecydowanie potępił wszelką dyskryminację na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz wyraził głębokie ubolewanie, że nawet w Unii Europejskiej prawa podstawowe osób LGBT nie zawsze są w pełni przestrzegane.

 

Deputowani są mocno zaniepokojeni ograniczaniem wolności słowa i zgromadzeń w oparciu o błędne wyobrażenia o homoseksualizmie i transgenderyzmie. Parlament Europejski uważa, że państwa członkowskie powinny świecić przykładem w stosowaniu i ochronie praw podstawowych w UE.

 

Rezolucja wymienia sześć europejskich krajów (Rosja, Ukraina, Mołdowa, Litwa, Łotwa, Węgry), w których uchwalono lub trwają prace nad przepisami, które - w najlepszym razie - mogą sprzyjać szerzeniu nietolerancji wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej.

 

Parlament ubolewa, że tego typu akty prawne są już obecnie wykorzystywane do zatrzymywania obywateli i nakładania na nich grzywn, co dotyczy też obywateli heteroseksualnych wyrażających poparcie, tolerancję lub akceptację w stosunku do lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transgenderowych. Zdaniem deputowanych, wspomniane akty prawne legitymizują homofobię, a czasem i przemoc.

 

Konkubinat, zarejestrowany związek partnerski oraz małżeństwo także dla osób LGBT

 

Parlament uważa, że podstawowe prawa osób LGBT będą lepiej chronione, jeżeli umożliwi im się dostęp do legalnych instytucji, takich jak konkubinat, zarejestrowany związek partnerski lub małżeństwo. Posłowie przychylnie odnoszą się do faktu, że 16 państw członkowskich oferuje obecnie takie rozwiązania i nakłaniają pozostałe państwa członkowskie, aby rozważyły pójście za tym przykładem.

 

PE wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do zapewnienia wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE w sprawie swobodnego przemieszczania się bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Komisja powinna zaproponować środki służące "wzajemnemu uznawaniu skutków aktów stanu cywilnego na podstawie zasady wzajemnego uznawania".

 

Akty przemocy i zastraszania w Sankt Petersburgu i Kijowie

 

Rezolucja wymienia i potępia przykłady brutalnych ataków na osoby LGBT w Sankt Petersburgu i w Kijowie, do których doszło w ostatnich dniach.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Infografika: Homofobia w UE: sytuacja zmienia się na lepsze

 

Tekst rezolucji będzie dostępny tutaj (należy kliknąć na 24.05.2012)

 

Zapis wideo z debaty (należy kliknąć na 22.05.2012)

 

- Intergrupa ws. praw osób LGBT

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...