Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Zaostrzenie sankcji za naruszenia zasady równości wynagrodzeń na rynku pracy

Strasburg, 24/05/2012. Parlament wezwał Komisję Europejską do podjęcia skuteczniejszych działań w celu zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za wykonywanie tej samej pracy. W rezolucji, którą posłowie przyjęli w czwartek, zawarta została propozycja zaostrzenia sankcji nakładanych na pracodawców. Różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wynosi w Unii Europejskiej średnio 16,4%, a w niektórych krajach jeszcze się pogłębiła.

 

"Po prawie czterdziestu latach zupełnie nieskutecznej legislacji państwa członkowskie zrobiły nieznaczne postępy w walce o równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn, zaś sankcje przeciw pracodawcom, którzy dopuszczają się dyskryminacji nie są stosowane" - powiedziała przed głosowaniem Edit Bauer (EPP, SK), autorka stanowiska PE.

 

W rezolucji przyjętej kwalifikowaną większością, posłowie wezwali Komisję Europejską do zaproponowania nowych działań, mających na celu zmniejszenie nierówności w zarobkach przy pomocy środków krajowych jak i ogólnoeuropejskich.

 

Największe nierówności w wynagradzaniu kobiet odnotowane zostały w Austrii, na Cyprze, w Czechach, w Niemczech i na Słowacji. Sytuacja najlepiej prezentuje się w Belgii, we Włoszech, na Malcie i w Słowenii (dane Eurostatu).

 

Ostrzejsze sankcje

 

Widząc brak jakichkolwiek postępów, posłowie wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do wprowadzania obowiązujących już przepisów z zastosowaniem efektywnych, proporcjonalnych i odstraszających od uciekania się do złych praktyk sankcji dla pracodawców. Karą za niedostosowanie się do europejskich przepisów powinny być grzywny finansowe lub brak możliwości uzyskania pomocy publicznej lub subsydiów.

 

Kary finansowe mające charakter odstraszający były zawarte w dyrektywnie UE w sprawie równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn, która weszła w życie w 2008 roku, ale - zdaniem ekspertów - nie zostały one wdrożone na poziomie ustawodawstwa krajowego.

 

Przyczyny dyskryminacji kobiet

 

Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio o 16, 4 % mniej niż mężczyźni. Zmniejszanie tych nierówności postępuje niezwykle wolno, a w niektórych krajach doszło nawet zwiększenia dysproporcji wynagrodzeń.

 

Powody leżące u podstaw utrzymującego się znacznego zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć są złożone i często współzależne. Należą do nich m.in. dyskryminacja oraz czynniki społeczno-gospodarcze, np. rynek pracy charakteryzujący się wysokim poziomem segregacji poziomej i pionowej, przyznawanie niższej wartości pracy kobiet, nierównowaga w godzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz tradycyjne praktyki i stereotypy.

 

Procedura: propozycja legislacyjna zgodnie z art. 225 TFUE

 

Tekst rezolucji będzie dostępny tutaj (należy kliknąć na 24.05.2012)

 

Zapis wideo z debaty (należy kliknąć na 24.05.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Edit Bauer (EPP, SK)

 

Folder Obserwatora Legislacyjnego

 

Eurobarometr opublikowany 08.03.2012: nierówności płci w Unii Europejskiej

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...