Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży wymaga większego zaangażowania Unii Europejskiej
Strasburg, 24/05/2012. Opracowanie "europejskiego planu inwestycyjnego" dla tworzenia nowych miejsc pracy, relokacja unijnych funduszy strukturalnych na projekty stworzone dla młodych ludzi, a także utworzenie "europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży", która miałaby zapewnić, że nie będą oni pozostawali bez pracy na dłużej niż cztery miesiące, to główne propozycje środków, które mają rozwiązać problem bezrobocia wśród młodych ludzi.

Na początku 2011 roku średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskie wynosiła 10% a wśród młodych ludzi 22,1% (w 2008 roku wynosiło ona tylko 14,5%). Jego zakres waha się od poniżej 10% w niektórych krajach członkowskich, aż do 50% w tych krajach, które najbardziej zostały dotknięte przez kryzys, na co zwraca uwagę rezolucja przygotowana przez Pervenche Berès (S&D, FR), przewodniczącą parlamentarnej komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych.

 

Europejski plan inwestycyjny dla stworzenia nowych miejsc pracy

 

Posłowie z zadowoleniem przyjęli komunikat Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy "Szanse dla młodzieży", wyrażając równocześnie "poważne wątpliwości, czy skala proponowanych działań jest współmierna do wagi obecnego kryzysu w formie bezrobocia wśród młodzieży, jakiego doświadcza wiele państw członkowskich."

 

Sytuacja młodych ludzi w dużej mierze zależy od ogólnej sytuacji ekonomicznej, dlatego posłowie wzywają kraje członkowskie do przedstawienia "europejskiego planu inwestycyjnego", który zapewniłby trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu i zatrudnieniu wzrost.

 

Relokacja w unijnych funduszach strukturalnych

 

Na posiedzeniu Rady Europejskiej 30 stycznia 2012 roku przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oznajmił, iż w budżecie funduszy strukturalnych do wydania zostało jeszcze 82 mld euro (z 347 mld przeznaczonych na ten fundusz na lata 2007-2013), które można jeszcze rozdzielić.

 

Posłowie wyrazili ubolewanie, że po 4 latach kryzysu, 82 miliardy euro pozostały niewydane. Wezwali Komisję, by uznała za priorytet przesunięcie znacznej części kwoty na projekty przeznaczone dla młodych ludzi.

 

Parlament zwrócił się do Komisji Europejskiej, by rozważyła zwiększenie unijnego udziału w kosztach projektów współfinansowanych z narodowych budżetów w 8 krajach najbardziej dotkniętych bezrobociem wśród młodych ludzi (Łotwa, Litwa, Słowacja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia i Włochy).

 

Europejska gwarancja na rzecz młodych ludzi

 

W rezolucji przyjętej w 2010 roku Parlament zaproponował, żeby Rada i Komisja opracowały "Europejską gwarancję na rzecz młodzieży", bazując na przepisach, które już istnieją w niektórych krajach członkowskich, np. w Austrii, by zapewnić każdej młodej osobie w UE prawo do oferty zatrudnienia, nauki zawodu lub dodatkowego szkolenia, bądź zatrudnienia połączonego ze szkoleniem, jeśli pozostają bez pracy przez okres 4 miesięcy.

 

Deputowani wezwali również Komisję i Radę do "stworzenia europejskiej karty na rzecz jakości staży zawierającą minimalne standardy w celu zapewnienia ich wartości edukacyjnej i uniknięcia przypadków wykorzystywania stażystów".

 

Posłowie z zadowoleniem przyjęli przedstawiony przez Komisję plan przedstawienia Radzie Europejskie propozycji utworzenia instrumentów gwarancji na rzecz młodzieży oraz karty staży do końca 2012 roku, a także zdecydowanie wezwali kraje członkowskie do zatwierdzenia tych projektów do końca 2012 roku.

 

Procedura: interpelacja, rezolucja nielegislacyjna

 

- Przyjęty tekst będzie dostępny pod tym adresem (wybierz datę 24.05.2012)

 

- Nagranie wideo z debaty (wybierz datę 24.05.2012)

 

- Sylwetka sprawozdawcy: Pervenche Berès (S&D, FR)

 

- Sprawozdanie w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe z 2010 roku:

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...
Odwiedza nas 1 gość