Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Racjonalne wykorzystanie zasobów w Europie
Postęp cywilizacji przyspieszył dzięki łatwości pozyskiwania energii; jednocześnie nastąpiło wyczerpywanie się surowców energetycznych oraz materiałowych. Poważnie wzrosła konsumpcja i dobrobyt społeczeństw.
Dalszy wzrost populacji świata przy dotychczasowym modelu konsumpcyjnym generuje jednak liczne wyzwania.

Nie chodzi przy tym tylko o tak dzisiaj eksponowane problemy klimatyczne, lecz o te, których rozwiązanie w sposób racjonalny, w oparciu o efektywne wykorzystywanie zasobów oraz inny model konsumpcji pozwoli mieszkańcom naszego globu dalej harmonijnie się rozwijać. Na świecie istnieje trend w państwach o gospodarkach surowcowych do głębszego przetwarzania surowców, do przestawiania się na produkcję o wyższej wartości dodanej. Dlatego Chiny wolą przetwarzać lantanowce u siebie, a dzisiejsze rosyjskie hasło: "surowce za modernizację" również przestanie być aktualne.
Delokalizacja przemysłu energochłonnego w wyniku "carbon leakage" dodatkowo zuboży Europę. Co zatem robić, by efektywniej wykorzystywać surowce mineralne, wodę, lasy i glebę, a nawet powietrze?
Niezbędne jest:
1. oszczędzanie oraz substytucja materiałowa, technologiczna i recykling;
2. korzystanie z zasobów własnych i efektywne gospodarowanie nimi dla dobra społeczeństw lokalnych, które winny korzystać ze swych bogactw naturalnych;
3. tworzenie warunków ekonomicznych i fiskalnych oraz ochronnej polityki celnej UE, by państwa Unii mogły odzyskać konkurencyjność;
4. zwrócenie uwagi Komisji na szkodliwe działania ponadnarodowych korporacji oraz na protekcjonizm gospodarczy państw - członków WTO.
 

Tekst 2 min. wystąpienia sprawozdawcy-cienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 23 maja 2012.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...