Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

PE ambitnie o zmianach we wspólnym systemie opodatkowania transakcji finansowych

Strasburg, 23/05/2012. Proponowany wspólny system podatku od transakcji finansowych powinien zostać lepiej zaprojektowany, aby można było stosować go do większej ilości transakcji oraz ograniczać korzyści wynikające z unikania płacenia podatków. Opinia Parlamentu daje "zielone światło" dla wprowadzenia podatku, nawet jeśli zdecyduje się na niego tylko część państw członkowskich.

 

Stawki podatkowe zaproponowane przez Komisję Europejską (0,1% dla akcji i obligacji, 0,01% dla instrumentów pochodnych) uznano za właściwe, natomiast fundusze emerytalne powinny być jedynym sektorem zwolnionym z podatku.

 

Parlament wzywał do ustanowienia podatku od transakcji finansowych (PTF) od prawe dwóch lat, w odpowiedzi Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję legislacyjną w 2011 roku. Według ostatniego badania przeprowadzonego przez Eurobarometr, 66% Europejczyków opowiada się za PTF.

 

Anni Podimata (S&D, EL), posłanka odpowiedzialna za stanowisko Parlamentu powiedziała: "Podatek od transakcji finansowych jest integralną częścią strategii wyjścia z kryzysu, zapewni on bardziej sprawiedliwą dystrybucję obciążeń z nim związanych. PTF nie doprowadzi do relokacji transakcji finansowych poza granice UE, ponieważ wiązałoby się to z kosztami wyższymi niż zapłacenie podatku."

 

Szeroko zarzucona sieć

 

Tekst przyjęty przez Parlament, do propozycji KE dodaje tzw. "zasadę miejsca emisji", zgodnie z którą, instytucje finansowe z siedzibą poza UE, również będą objęte PTF, jeśli przeprowadzają transakcje dotyczące instrumentów finansowych wyemitowanych w UE.

 

Na przykład: akcje Siemensa, wyemitowane w Niemczech a będące przedmiotem transakcji miedzy instytucjami w Hong-Kongu i USA zostałyby opodatkowane. Natomiast, zgodnie z propozycją KE, podatek nie zostałby zapłacony, ponieważ PTF podlegałyby tylko instytucje finansowe z siedzibą na terenie UE.

 

W tekście zachowana została proponowana przez Komisję "zasada siedziby", mówiąca o tym, że akcje wyemitowane poza UE, a następnie będące przedmiotem transakcji z udziałem przynajmniej jednej instytucji finansowej mieszczącej się w UE, będą opodatkowane.

 

Przeciwdziałanie unikaniu podatków

 

W rezolucji umieszczono również mechanizmy, które uczyniłyby unikanie PTF bardziej kosztownym niż płacenie go. Opierając się na systemie opłaty skarbowej obowiązującym w wielkiej Brytanii, pobranie PTF połączono z przejęciem tytułu prawnego. Oznacza to, że nabywca instrumentu finansowego, który nie zapłacił podatku nie może zostać prawnym właścicielem tego instrumentu. W połączeniu z proponowanymi niskimi stawkami PTF, ryzyko związane z unikaniem zapłaty znacznie przewyższyłoby potencjalne korzyści.

 

Najchętniej cała Unia, ale niekoniecznie

 

Jeśli nie będzie możliwe wprowadzenie PTF od razu w całej Unii, powinna zostać przewidziana opcja wzmocnionej współpracy wśród państw, które chcą działać szybciej, stwierdzono w rezolucji. Wiadomo jednak, że wprowadzenie PTF w bardzo ograniczonej liczbie państw członkowskich może doprowadzić do poważnego zakłócenia konkurencji. Należy zatem podjąć kompleksowe działania w celu zadbania o to, aby takie posunięcie nie wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

 

"Ponieważ UE posiada największy rynek finansowy, od nas zależy zrobienie pierwszego kroku. Nie możemy być zakładnikami kilku państw członkowskich", powiedziała Anni Podimata.

 

Fundusze emerytalne

 

Wielu parlamentarzystów domagało się różnorodnych zwolnień od podatku. Zdecydowano się zachować najistotniejsze i najbardziej merytoryczne z nich, gwarantujące zwolnienie od PTF dla transakcji przeprowadzanych przez fundusze emerytalne.

 

Pozostałe istotne kwestie

 

· W tekście przyjętym przez Parlament nie domagano się, aby dochody z wprowadzenia PTF zostały przekazane do budżetu UE jako zasoby własne. Stwierdzono jednak, że gdyby dochody te zostały przekazane, zmniejszyłoby to wkłady krajowe do budżetu UE, według posłanki sprawozdawcy, aż do 50%.

· Harmonogram zaproponowany przez Komisję Europejską pozostał niezmieniony. 31 grudnia 2013 roku jest ostatecznym terminem dla państw członkowskich na przyjęcie aktów wykonawczych, a 31 grudnia 2014 roku na wprowadzenie ich w życie.

· Zachowano wyłączenie z PTF na rynku pierwotnym, co umożliwia pozostawienie bez zmian możliwości pozyskiwania kapitału dla realnych działań gospodarczych.

 

Procedura: Konsultacja

 

Przyjęty tekst (kliknij 23.05.2012):

 

Nagranie video debaty (kliknij 23.05.2012)

 

Transmisja z konferencji prasowej sprawozdawcy (23.05.2012, 14:30)

 

Sylwetka sprawozdawcy Anni Podimata (S&D, EL):

 

Obserwatorium legislacyjne

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...