Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

PE/ Bezpieczeństwo wewnętrzne wzmocnione, ochrona praw podstawowych respektowana

Strasburg, 22/05/2012.

 

Prawa podstawowe powinny być respektowane we wszystkich przypadkach, zastosowania strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, mówi rezolucja przyjęta przez Parlament we wtorek. Deputowani domagają się również zapewnienia odpowiedniego finansowania tej strategii w wieloletnich ramach finansowych 2012-20.

 

"Kryzys spowodował powszechne poczucie zagrożenia, które, przez niektórych, może zostać wykorzystane, jako usprawiedliwienie dla użycia przemocy. Dlatego właśnie potrzebujemy spójnej strategii bezpieczeństwa europejskiego. Bezpieczeństwo musi być zagwarantowane w poszanowaniu praworządności i praw podstawowych", wyjaśniła Rita Borsellino (S&D, IT), posłanka kierująca pracami nad rezolucją, podczas poniedziałkowej debaty.

 

Rezolucja została przyjęta 503 glosami za, 55 glosami przeciw, przy 56 wstrzymujących się od głosu.

 

W listopadzie 2010 roku, Komisja Europejska przedstawiła komunikat określający wytyczne dla nowej wspólnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (EU Internal Security Strategy - ISS). Jej celem jest walka ze zorganizowaną przestępczością, terroryzmem i cyberprzestępczością, wzmocnienie zarządzania ochroną granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a także lepsze reagowanie na katastrofy naturalne oraz katastrofy spowodowane przez działalność człowieka.

 

Ochrona praw podstawowych

 

Rezolucja podkreśla, że wszystkie środki podjęte w celu wdrożenia strategii musza być zgodne ze zobowiązaniami UE dotyczącymi praw podstawowych, a także z Europejską Kartą Praw Podstawowych. Posłowie, podkreślili, że również podczas walki z terroryzmem, Unia Europejska powinna zapewnić poszanowanie praw człowieka, aby pozostać "wiarygodnym" graczem na arenie międzynarodowej.

 

Terroryzm i przestępczość zorganizowana, kluczowe zadania

 

Walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością - włączając w to mafię, przestępczość "białych kołnierzyków", defraudacje i korupcję - musi pozostać głównym priorytetem, stwierdzili posłowie, podkreślając równocześnie potrzebę zamrożenia funduszy osób podejrzanych o terroryzm.

 

Ponadto, Unia Europejska musi bardziej skoncentrować się na ukierunkowanym egzekwowaniu prawa i operacjach wywiadowczych, by zapobiec atakom terrorystycznym. Kraje członkowskie zostały wezwane do opracowywania mechanizmów wykrywania i zapobiegania brutalnemu radykalizmowi i przemocy, mając na uwadze społeczności szczególnie nimi zagrożone.

* * *

 

Przyjęty tekst rezolucji (22.05.2012)

 

Nagranie video z debaty (21.05.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Rita Borsellino (S&D, IT)

 

Obserwator Legislacyjny

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...