Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 07 - 11 maja 2012


07 maja 2012
 
1. Komisja ENVI

* Sprawozdanie Jutty Haug w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

- rozpatrzenie dokumentu roboczego

 

* Projekt opinii Sophie Auconie do sprawozdania Constanze Angeli Krehl w sprawie wspólnych przepisów dotyczących funduszy europejskich oraz uchylenia rozporządzenia nr 1083/2006/WE

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Mario Pirillo do sprawozdania Jana Olbrychta w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz uchylenia rozporządzenia nr 1080/2006/WE

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Cristiny Gutiérrez-Cortines do sprawozdania Victora Boştinaru w sprawie Funduszu Społecznego oraz uchylenia rozporządzenia Rady nr 1084/2006/WE

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Dana Jørgensena do sprawozdania Luisa Manuela Capoulasa w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Karin Kadenbach do sprawozdania Luisa Manuela Capoulasa w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Nikosa Chrysogelosa do sprawozdania Alaina Cadeca w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (uchylenia rozporządzeń nr 1198/2006/WE, 861/2006/WE i XXX/2011 Rady w sprawie zintegrowanej polityki morskiej)

- rozpatrzenie dokumentu roboczego

 
08 maja 2012
 
1. Komisja ITRE

* Wysłuchanie "MŚP - konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej"

 

* Wizyta komisarza ds. energii Günthera Oettingera dotycząca zorganizowanego dialogu między PE a KE

 

* Wizyta Antonia Tajaniego, wiceprzewodniczącego KE i komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, dotycząca zorganizowanego dialogu między PE a KE

 

* Projekt opinii Antonio Canciana do sprawozdania Eider Gardiazábal Rubial w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych

- rozpatrzenie projektu opinii

 
2. Komisja ENVI

* Projekt sprawozdania Françoise Grossetête "Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego" - trzeci wieloletni program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt sprawozdania Sophie Auconie w sprawie zmiany dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz danych stanowiących części sieci nadzoru w państwach członkowskich

- wymiana poglądów

 

* Projekt sprawozdania Sophie Auconie w sprawie skreślenia przepisów rozporządzenia nr 1760/2000/WE dotyczących dobrowolnego etykietowania wołowiny

- wymiana poglądów

 

3. Wywiad dla EURELECTRIC

Dear Mr. Gierek,

Energy efficiency is clearly at the top of the European agenda at the moment and it will continue to be in the years to come.

Fully convinced that energy efficient end-use technologies will need to be pushed through standards and incentives set by policy-makers, EURELECTRIC - the sector association representing the electricity industry at pan-European level - is organising a networking cocktail/reception on The Role of Energy Efficiency in “Europe 2020" between Parliament, Commission and industry representatives.

This event is hosted by MEP Alejo VIDAL-QUADRAS and will take place in the European Parliament on 8th May 2012 from 18.00 to 20.00.

We would like to invite to this event and to the video interview on your visions regarding the Role of Energy Efficiency in "Europe 2020". As you already participated two years ago, you may be interested in doing it again for the new edition.

This event would also be the occasion for you to meet a number of companies that are currently implementing and voluntarily reporting innovative projects promoting energy efficiency and GHG emissions reduction projects in the 2012 edition of our "Energy Wisdom Programme Report". The polish electricity company PGE is one participating company for this new EWP edition.

Please let us know as soon as possible if you are interested in participating and doing the video interview. This video will be given to you after the event, so you can use it at your convenience.

Looking forward to hearing from you,

Inès

 

4. Koktajl "Rola efektywności energetycznej w projekcie Europa 2020"

Dear Mr. Gierek,

Energy efficiency is clearly at the top of the European agenda at the moment and it will continue to be in the years to come.

Fully convinced that energy efficient end-use technologies will need to be pushed through standards and incentives set by policy-makers, EURELECTRIC - the sector association representing the electricity industry at pan-European level - is organising a networking cocktail/reception on The Role of Energy Efficiency in “Europe 2020" between Parliament, Commission and industry representatives.

This event is hosted by MEP Alejo VIDAL-QUADRAS and will take place in the European Parliament on 8th May 2012 from 18.00 to 20.00.

We would like to invite to this event which would also be the occasion for you to meet a number of companies that are currently implementing and voluntarily reporting innovative projects promoting energy efficiency and GHG emissions reduction projects in the 2012 edition of our "Energy Wisdom Programme Report". The polish electricity company PGE is one participating company for this new EWP edition.

Looking forward to hearing from you,

Best regards

Inès

 
 
09 maja 2012 mini-sesja plenarna
 

1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)

 
10 maja 2012 mini-sesja plenarna
 
 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...