Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

UE powinna szczególnie dbać o małe lotniska, gdyż pobudzają one rozwój regionalny

Bruksela, 10/05/2012. Unijna polityka lotnicza musi zwracać szczególną uwagę na potrzeby regionalnych portów lotniczych, mówi rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski w czwartek. Posłowie uważają, że potencjalny wpływ lotnisk regionalnych na rozwój regionu oraz odciążenie głównych portów lotniczych, może zostać dodatkowo wzmocniony poprzez ich zintegrowanie z transeuropejska siecią transportową (TEN-T - Trans-European Transport Networks).

 

W rezolucji zwrócono uwagę na, kluczowe znaczenie, jakie regionalne lotniska mają dla spójności terytorialnej oraz społecznego i ekonomicznego rozwoju, zwłaszcza w regionach gdzie inne środki transportu nie są dobrze rozwinięte. Przyciągają one nowych przedsiębiorców i są szansą dla turystyki regionalnej, jak również jednym ze specjalistycznych środków transportu towarów.

 

Jednakże, jak zauważył sprawozdawca Philip Bradbourn (ECR, UK) podczas środowej debaty, kryzys ekonomiczny odcisnął swoje piętno na regionalnych portach lotniczych. Jego zdaniem ostra konkurencja cenowa "wycina" je z rynku, co prowadzi do większej konsolidacji pomiędzy głównymi lotniskami i liniami lotniczymi i powoduje mniejszy wybór oferty oraz wyższe koszty podróży dla klientów".

 

"Takie praktyki musza być zwalczane poprzez usunięcie przeszkód gospodarczych i lepsze zdefiniowanie roli regionalnych lotniska w sieci transportu", powiedział sprawozdawca, wzywając tym samym Komisję Europejską do przyspieszenia prac nad inicjatywą "jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej" (Single European Sky) oraz do zaprojektowania sieci regionalnych portów lotniczych, które, działając razem, przyczyniałyby się do wzrostu przepustowości na większych lotniskach.

 

Deputowani uważają, że integracja regionalnych portów lotniczych z transeuropejską siecią transportową (TEN-T) mogłoby ponadto stworzyć zachęty dla prywatnych źródeł finansowania i zachęcić państwa członkowskie do inwestowania w ulepszenie połączeń naziemnych, szczególnie pociągów wysokich prędkości.

 

Jednak, by polepszyć ogólną jakość usług, trzeba stawić czoła niektórym praktykom stosowanym przez tzw. tanie linie lotnicze, do czego wzywa właśnie przyjęta rezolucja. Chodzi tu m.in. o nakładanie dodatkowych opłat za dokonywanie rezerwacji, czy ograniczenia dotyczące bagażu ręcznego, które zniechęcają podróżnych do kupowania towarów na lotniskach.

 

Deputowani pochwalili decyzję Hiszpanii, która zabroniła tych praktyk, prowadzących do niszczenia lokalnej sprzedaży detalicznej. Zdaniem posłów na linie lotnicze powinny zostać nałożone górne limity wagowe, a opłaty za nadbagaż powinny zostać ograniczone.

 

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjęty tekst będzie dostępny pod tym adresem (wybierz datę 10.05.2012)

 

Obejrzyj nagranie z debaty (wybierz datę 09.05.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy Philip Bradbourn (ECR, UK)

 

Obserwator Legislacyjny


 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...