Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Zwalczanie defraudacji: Posłowie oczekują dokładnych informacji o nieprawidłowościach w (...)

Bruksela, 10/05/2012. Państwa członkowskie, korzystające z funduszy unijnych powinny poprawić sprawozdawczość dotyczącą defraudacjach i korupcji oraz poboru ceł i podatku VAT, które są tradycyjnym źródłem dochodów unijnego budżetu. Udoskonalone metody raportowania pozwolą uniknąć niewłaściwego użytkowania funduszy, uznano w przegłosowanej w czwartek rezolucji.

 

Rezolucja autorstwa Zigmantasa Balčytisa (S&D, IT), wzywa Komisję Europejską do przeciwdziałania sytuacji, w której brakuje informacji o poborze podatku VAT i uchylaniu się od płacenia cła w państwach członkowskich oraz zawłaszczania funduszy europejskich przez organizacje przestępcze.

 

Każde Euro wydane właściwie

 

"W interesie obywateli Unii Europejskiej leży to, aby fundusze europejskie były prawidłowo wydawane. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) od lat nie jest w stanie odzyskać od państw członkowskich bezprawnie wydanych pieniędzy ani nawet przedstawić dokładnych danych na temat skali korupcji i nadużyć związanych z unijnymi funduszami. Chcemy, żeby Komisja stworzyła sprawny system zbierania wszystkich potrzebnych informacji, w celu przekazania pełnego obrazu sytuacji, który z kolei umożliwi nam efektywne zwalczanie defraudacji i lepszą ochronę interesów Unii", powiedział poseł Balčytis.

 

Odzyskanie źle wykorzystanych funduszy

 

Deputowani ubolewają nad faktem, ze duża część funduszy europejskich jest wciąż źle wydawana i ponaglają Komisję do podjęcia bardziej zdecydowanych działań, w celu odzyskania nieodpowiednio wydanych płatności. Posłowie uważają, że kraje powinny wziąć odpowiedzialność za źle użyte fundusze, które powinny zostać zwrócone. Państwa powinny włożyć także więcej wysiłku w zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć

 

Jeśli fundusze wydawane są nieprawidłowo, natychmiastowe wstrzymanie wypłat powinno poprzedzić skuteczne sankcje, napisano w tekście rezolucji.

 

Kto płaci za uchylanie się od VAT-u?

 

Posłowie zwrócili również uwagę na "alarmujące luki" w podatku VAT w niektórych z państw członkowskich, tzn. różnicę pomiędzy wysokością kwoty, którą państwo powinno teoretycznie zebrać z podatku VAT, ze względu na wielkość swojej gospodarki, a faktycznymi przychodami z podatku.

 

W niektórych krajach luka ta wynosi prawie 30%, podczas gdy średnia dla UE to 12%. Deputowani obawiają się, że oszustwa podatkowe prowadzą do ogromnych strat dla budżetu UE i gospodarek państw członkowskich, co z kolei pogarsza kryzys zadłużenia. Przypominają także, że koszty związane z funkcjonowaniem szarej strefy ponoszą ci obywatele, których dochód jest udokumentowany i można go łatwo wyśledzić.

 

Należności celne

 

Parlament, oczekuje także dokładniejszych informacji na temat unikania opłat celnych, które stanowią, tzw. "zasoby własne" budżetu UE, wpływając tym samym na wysokość wpłat wnoszonych do budżetu przez państwa członkowskie.

 

Deputowani zaniepokojeni są również przemytem – zwłaszcza papierosów i alkoholu – wciąż pozostającym dużym problemem w UE, popierają przygotowany przez Komisję plan działania na rzecz zwalczania przemytu przez wschodnią granicę UE, jak również odnowioną współpracę celną z Chinami i Rosją.

 

Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjęty tekst będzie dostępny wkrótce (kliknij 10.05.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy Zigmantas BALČYTIS (S&D, LT)

 

Obserwator legislacyjny

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...