Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Prawa człowieka: Parlament Europejski domaga się zaostrzenia zasad eksportu urządzeń umożliwiających

Strasburg, 18/04/2012. UE powinna mieć możliwość monitorowania wywozu produktów i usług służących cenzurowaniu internetu przez reżimy autorytarne, stwierdza Parlament Europejski w swoim rocznym sprawozdaniu w sprawie przestrzegania praw człowieka. Parlament domaga się zwiększenia odpowiedzialności przedsiębiorstw UE, które eksportują urządzenia lub usługi umożliwiające cenzurowanie lub blokowanie stron internetowych.

 

Arabska wiosna ludów i media społecznościowe

 

Rezolucja wzywa do lepszego monitorowania wykorzystywania internetu oraz nowych technologii przez reżimy autokratyczne, które dążą do ich ograniczenia. Parlament zachęca Komisję Europejską do przedłożenia najpóźniej w 2013 roku wniosków legislacyjnych, w tym dotyczących zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorstw UE, w celu poprawy monitorowania wywozu produktów i usług służących cenzurowaniu lub blokowaniu stron internetowych. Ponadto rezolucja wzywa do wspierania i szerszego promowania wolności mediów oraz do ochrony niezależnych dziennikarzy i blogerów.

 

Przewóz i nielegalne przetrzymywanie więźniów

 

"Kilka państw członkowskich nie uwzględniło w pełni i otwarcie swojego współudziału w łamaniu praw człowieka na świecie w kontekście amerykańskiego programu wydawania i tajnego przetrzymywania więźniów oraz w związanym z realizacją tego programu łamaniu praw człowieka na szczeblu krajowym", czytamy w rezolucji. Parlament uważa, że taka sytuacja stanowi znaczną i poważną przeszkodę w promowaniu przez UE praw człowieka na świecie i w powoływaniu się przez nią na autorytet moralny. Posłowie wezwali instytucje UE do utrzymania nacisku na państwa członkowskie, aby te prowadziły kompleksowe i otwarte dochodzenia.

 

Polityka UE wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego

 

Parlament zachęca UE i jej państwa członkowskie do przyjęcia wewnętrznych wytycznych określających sposób postępowania w kontaktach Trybunałem i z osobami poszukiwanymi przez MTK. Posłowie wzywają wszystkie państwa członkowskie (w szczególności Cypr, Czechy, Luksemburg, Portugalię, Węgry i Włochy) do wprowadzenia w życie przepisów krajowych dotyczących współpracy z Trybunałem oraz do zawarcia z nim porozumień ramowych służących ułatwieniu współpracy.

 

Prawa dzieci

 

Parlament nakłania Radę i Komisję Europejską do wzmożenia wysiłków mających na celu powszechną ratyfikację Konwencji o prawach dziecka oraz promowanie jej skutecznego wdrażania. Wezwano również wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych, kierującą Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, do włączenia do unijnych sprawozdań rocznych na temat praw człowieka rozdziału dotyczącego praw dziecka.

 

Przedstawiciel UE do spraw praw człowieka

 

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął zapowiedź powołania specjalnego przedstawiciela UE do spraw praw człowieka, w odpowiedzi na wielokrotne apele deputowanych.

 

Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjęty tekst (18.04.2012)

 

Zapis wideo debaty (17.04.2012)

 

Zapis wideo konferencji prasowej (18.04.2012, godz. 15.30)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Richard Howitt (S&D, UK)

 

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...