Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 23 kwietnia

23 kwietnia 2012

1. Komisja ITRE
* Projekt opinii Holgera Krahmera do sprawozdania Markusa Ferbera w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmiany rozporządzenia (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Holgera Krahmera do sprawozdania Markusa Ferbera w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz uchylenia dyrektywy 2004/39/WE
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Patrizii Toia do sprawozdania Constanzy Angeli Krehl i Lamberta van Nistelrooija w sprawie wspólnych przepisów dotyczących funduszy europejskich oraz uchylenia rozporządzenia 1083/2006/WE
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Patrizii Toia do sprawozdania Victora Boştinaru w sprawie Funduszu Społecznego i uchylenia rozporządzenia 1084/2006/WE
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Patrizii Toia do sprawozdania Jana Olbrychta w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz uchylenia rozporządzenia 1080/2006/WE
- rozpatrzenie projektu opinii

* Wizyta wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes i wymiana poglądów na temat zorganizowanego dialogu między PE a KE
- wymiana poglądów


24 kwietnia 2012

1. Komisja ITRE
* Projekt opinii Reinharda Bütikofera do sprawozdania Giovanni'ego La Via w sprawie budżetu 2013 - upoważnienia do rozmów trójstronnych
- wymiana poglądów

* Projekt opinii Amelii Andersdotter do sprawozdania Davida Martina w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Koreą, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Szwajcarią i USA
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Konrada Szymańskiego do sprawozdania Eduarda Kukana w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu sąsiedztwa
- przyjęcie projektu opinii

* Wspólne wysłuchanie publiczne z Komisją Transportu i Turystyki w sprawie instrumentu "Łącząc Europę": formy finansowania, priorytety, efekty synergii między sektorami

* Projekt sprawozdania Antonia Fernando Correia de Campos w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylenia decyzji 1364/2006/WE
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt sprawozdania Paula Rübiga w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwość działalności gospodarczej
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt opinii Niki Tzavela do sprawozdania Laimy Liuciji Andrikiene w sprawie ustanowienia instrumentu partnerstwa na rzecz współpracy z krajami trzecimi
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt sprawozdania Niki Tzavela w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych aspektów gazu łupkowego i ropy
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt opinii Gastona Franco do sprawozdania Jutty Haug w sprawie ustanowienia programu na rzecz środowiska i działań dla klimatu (LIFE)
- rozpatrzenie projektu opinii

2. Wywiad dla portalu "lewica24"
Witam serdecznie,
W dniach 23 i 24 kwietnia w Brukseli przebywa Agata Czarnacka, redaktor naczelna portalu "lewica24". Jest bardzo zainteresowana przeprowadzeniem krótkich rozmów, wywiadów z posłami S&D.
Marek Siwiec byłby bardzo wdzięczny gdyby znaleźli Państwo dla niej czas.
Z wyrazami szacunku,
Diana Senczyszyn - asystentka

3. Lunch polskich posłów z min. Tomaszem Tomczykiewiczem
Szanowni Państwo,
W imieniu Pana Tomasza Tomczykiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pragnę zaprosić Państwa na lunch w dniu 24 kwietnia o godz. 12.00 w restauracji dla Posłów w PE.
Łącząc wyrazy szacunku,
Ireneusz Bochenek
Premier Secrétaire
Représentation permanente de la République de Pologne
auprès de l'Union Européenne
rue Stevin 139
1000 Bruxelles

4. Spotkanie z min. Tomaszem Tomczykiewiczem
Spotkanie na prośbę min. Tomczykiewicza

 


25 kwietnia 2012

1. Komisja ENVI
* Projekt sprawozdania Basa Eickhouta w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu
- rozpatrzenie poprawek

* Projekt sprawozdania Richarda Seebera w sprawie wdrożenia przepisów UE dotyczących wody przed przyjęciem ogólnego podejścia niezbędnego, aby podjąć wyzwania związane z wodą, przed jakimi stoi Europa
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt sprawozdania Bogusława Sonika w sprawie wpływu na środowisko gazu łupkowego i działalności wydobywczej gazu łupkowego
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt opinii Richarda Seebera do sprawozdania Arlene McCarthy w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Kartiki Tamary Liotard do sprawozdania Marity Paulsen w sprawie

2. Spotkanie Klubu Parlamentarnego UE-Ukraina
Dear Colleague,
On the 25th of April, 2012, in European Parliament, room A5G1, from 9:00 till 10:30 will take place the meeting of EU-Ukraine Parliamentary Club.
General Prosecutor of Ukraine, Mr. Viktor Pshonka, will answer to questions from MEP's.
I would be grateful to You if You find an opportunity to participate in the discussion on the following topics:
1. Legislation and law of Ukraine on the way of integration towards EU.
2. Ways of solutions of visa free regime for Ukrainian citizens.
3. Reforming path of Ukraine
4. Integration of Ukraine into EU.
5. Questions about former prime-minister Yuliya Timoshenko
Respectfully Yours,
MEP Alexander Mirsky


26 kwietnia 2012

1. Spotkanie z ISC Intelligence in Science
Szanowna Pani,
W imieniu Declana Kirrane, dyrektora generalnego ISC Intelligence in Science w Brukseli, chciałabym uprzejmie poprosić o krótkie spotkanie z Panem Profesorem. Pan Kirrane chciałby przedstawić Panu Posłowi plan konferencji dotyczącej udziału polskiego środowiska naukowego w Ósmym Programie Ramowym, o której Panowie rozmawiali podczas ostatniego spotkania 29 lutego.
Pan Kirrane proponuje spotkanie w tygodniu 13 (26-30 marca), w dogodnym dla Pana Posła czasie.
Z poważaniem,
Karolina Krzastek

 

2. Komisja ENVI
* Projekt zalecenia do drugiego czytania Renate Sommer w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
- przyjęcie projektu zalecenia do drugiego czytania

2. Spotkanie sprawozdawców-cieni
Dear colleagues,
On behalf of Mr Szymanski, the ITRE draftsperson for the opinion on the implementation of EU water legislation (2011/2297(INI)) in ITRE Committee, I would like to invite you to the Shadows meeting in Brussels on Thursday, 26 April 2012 at 10:00 (room ATR01K002), to discuss the tabled amendments and, if necessary, consider compromise amendments on this opinion.
The deadline for amendments passed today and altogether 44 amendments were tabled. The amendments have been sent to translation and we hope to receive the first translations by the end of the next week. The vote in ITRE is foreseen on 8 May 2012.
Kind regards,
Anno Aedmaa
ITRE Secretariat
tel: 46021
Z szacunkiem,
Agnieszka Wyspiańska
23 kwietnia 2012

1. Komisja ITRE
* Projekt opinii Holgera Krahmera do sprawozdania Markusa Ferbera w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmiany rozporządzenia (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Holgera Krahmera do sprawozdania Markusa Ferbera w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz uchylenia dyrektywy 2004/39/WE
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Patrizii Toia do sprawozdania Constanzy Angeli Krehl i Lamberta van Nistelrooija w sprawie wspólnych przepisów dotyczących funduszy europejskich oraz uchylenia rozporządzenia 1083/2006/WE
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Patrizii Toia do sprawozdania Victora Boştinaru w sprawie Funduszu Społecznego i uchylenia rozporządzenia 1084/2006/WE
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Patrizii Toia do sprawozdania Jana Olbrychta w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz uchylenia rozporządzenia 1080/2006/WE
- rozpatrzenie projektu opinii

* Wizyta wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes i wymiana poglądów na temat zorganizowanego dialogu między PE a KE
- wymiana poglądów


24 kwietnia 2012

1. Komisja ITRE
* Projekt opinii Reinharda Bütikofera do sprawozdania Giovanni'ego La Via w sprawie budżetu 2013 - upoważnienia do rozmów trójstronnych
- wymiana poglądów

* Projekt opinii Amelii Andersdotter do sprawozdania Davida Martina w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Koreą, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Szwajcarią i USA
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Konrada Szymańskiego do sprawozdania Eduarda Kukana w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu sąsiedztwa
- przyjęcie projektu opinii

* Wspólne wysłuchanie publiczne z Komisją Transportu i Turystyki w sprawie instrumentu "Łącząc Europę": formy finansowania, priorytety, efekty synergii między sektorami

* Projekt sprawozdania Antonia Fernando Correia de Campos w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylenia decyzji 1364/2006/WE
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt sprawozdania Paula Rübiga w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwość działalności gospodarczej
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt opinii Niki Tzavela do sprawozdania Laimy Liuciji Andrikiene w sprawie ustanowienia instrumentu partnerstwa na rzecz współpracy z krajami trzecimi
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt sprawozdania Niki Tzavela w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych aspektów gazu łupkowego i ropy
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt opinii Gastona Franco do sprawozdania Jutty Haug w sprawie ustanowienia programu na rzecz środowiska i działań dla klimatu (LIFE)
- rozpatrzenie projektu opinii

2. Wywiad dla portalu "lewica24"
Witam serdecznie,
W dniach 23 i 24 kwietnia w Brukseli przebywa Agata Czarnacka, redaktor naczelna portalu "lewica24". Jest bardzo zainteresowana przeprowadzeniem krótkich rozmów, wywiadów z posłami S&D.
Marek Siwiec byłby bardzo wdzięczny gdyby znaleźli Państwo dla niej czas.
Z wyrazami szacunku,
Diana Senczyszyn - asystentka

3. Lunch polskich posłów z min. Tomaszem Tomczykiewiczem
Szanowni Państwo,
W imieniu Pana Tomasza Tomczykiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pragnę zaprosić Państwa na lunch w dniu 24 kwietnia o godz. 12.00 w restauracji dla Posłów w PE.
Łącząc wyrazy szacunku,
Ireneusz Bochenek
Premier Secrétaire
Représentation permanente de la République de Pologne
auprès de l'Union Européenne
rue Stevin 139
1000 Bruxelles

4. Spotkanie z min. Tomaszem Tomczykiewiczem
Spotkanie na prośbę min. Tomczykiewicza

 


25 kwietnia 2012

1. Komisja ENVI
* Projekt sprawozdania Basa Eickhouta w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu
- rozpatrzenie poprawek

* Projekt sprawozdania Richarda Seebera w sprawie wdrożenia przepisów UE dotyczących wody przed przyjęciem ogólnego podejścia niezbędnego, aby podjąć wyzwania związane z wodą, przed jakimi stoi Europa
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt sprawozdania Bogusława Sonika w sprawie wpływu na środowisko gazu łupkowego i działalności wydobywczej gazu łupkowego
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt opinii Richarda Seebera do sprawozdania Arlene McCarthy w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Kartiki Tamary Liotard do sprawozdania Marity Paulsen w sprawie

2. Spotkanie Klubu Parlamentarnego UE-Ukraina
Dear Colleague,
On the 25th of April, 2012, in European Parliament, room A5G1, from 9:00 till 10:30 will take place the meeting of EU-Ukraine Parliamentary Club.
General Prosecutor of Ukraine, Mr. Viktor Pshonka, will answer to questions from MEP's.
I would be grateful to You if You find an opportunity to participate in the discussion on the following topics:
1. Legislation and law of Ukraine on the way of integration towards EU.
2. Ways of solutions of visa free regime for Ukrainian citizens.
3. Reforming path of Ukraine
4. Integration of Ukraine into EU.
5. Questions about former prime-minister Yuliya Timoshenko
Respectfully Yours,
MEP Alexander Mirsky


26 kwietnia 2012

1. Spotkanie z ISC Intelligence in Science
Szanowna Pani,
W imieniu Declana Kirrane, dyrektora generalnego ISC Intelligence in Science w Brukseli, chciałabym uprzejmie poprosić o krótkie spotkanie z Panem Profesorem. Pan Kirrane chciałby przedstawić Panu Posłowi plan konferencji dotyczącej udziału polskiego środowiska naukowego w Ósmym Programie Ramowym, o której Panowie rozmawiali podczas ostatniego spotkania 29 lutego.
Pan Kirrane proponuje spotkanie w tygodniu 13 (26-30 marca), w dogodnym dla Pana Posła czasie.
Z poważaniem,
Karolina Krzastek

 

2. Komisja ENVI
* Projekt zalecenia do drugiego czytania Renate Sommer w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
- przyjęcie projektu zalecenia do drugiego czytania

2. Spotkanie sprawozdawców-cieni
Dear colleagues,
On behalf of Mr Szymanski, the ITRE draftsperson for the opinion on the implementation of EU water legislation (2011/2297(INI)) in ITRE Committee, I would like to invite you to the Shadows meeting in Brussels on Thursday, 26 April 2012 at 10:00 (room ATR01K002), to discuss the tabled amendments and, if necessary, consider compromise amendments on this opinion.
The deadline for amendments passed today and altogether 44 amendments were tabled. The amendments have been sent to translation and we hope to receive the first translations by the end of the next week. The vote in ITRE is foreseen on 8 May 2012.
Kind regards,
Anno Aedmaa
ITRE Secretariat
tel: 46021
Z szacunkiem,
Agnieszka Wyspiańska

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...