Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Spotkanie grupy S&D, 17 18 kwietnia 2012

SPOTKANIE GRUPY
Sala N1.4, Strasburg


wtorek, 17 kwietnia 2012 16.00 - 17.00
1. 16.00 Przyjęcie projektu agendy
2. 16.00 Przygotowania do I kwietniowej sesji plenarnej - przegląd przez Sekretarza Parlamentarnego Grupy
3. 16.10 Przygotowanie do debat w sprawie oświadczenia Komisji na temat środków przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu, w szczególności w strefie euro, oraz w sprawie uchylania się od opodatkowania (+rezolucja)
4. 16.30 Orientacyjna debata nad sprawozdaniem Agustina Diaz de Mera w sprawie zwolnień wizowych
5. 16.45 Przygotowanie do głosowania nad sprawozdaniem Richarda Howitt'a w sprawie praw człowieka na świecie i polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie
Inne sprawy


środa, 18 kwietnia 2012 18.30 - 20.30
1. 18.30 Aktualny stan prac nad absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok
2. 19.00 Wymiana poglądów z Komisarz Cecilią MALMSTRÖM oraz Mortenem BØDSKOV'em, Duńskim Ministrem Spraw Wewnętrznych, na temat umowy między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (umowa PNR)
Głosowanie nad wnioskiem o przekazanie sprawy do sądu i nad zgodą
3. 20.00 Głosowanie nad umową ACTA
4. 20.10 Przygotowanie do głosowania nad sprawozdaniem Astrid Lullling w sprawie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej
5. 20.30 Przygotowanie do głosowania nad rezolucją w sprawie bezpieczeństwa prawnego europejskich inwestycji poza UE (Repsol)
6. 20.45 Przyjęcie uzupełnionego budżetu za 2011
Inne sprawy

czwartek, 19 kwietnia 2012 ANULOWANE!
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...