Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Reforma polityki rolnej powinna sprzyjać utrzymaniu różnorodności biologicznej

Strasburg, 20/04/2012. Trzeba zwiększyć wysiłki, aby powstrzymać degradację różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, stwierdził Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w piątek. Unii Europejskiej nie udało się zrealizować celu w zakresie różnorodności biologicznej na 2010 rok, dlatego posłowie domagają się wprowadzenia ochrony różnorodności biologicznej do kluczowych polityk unijnych. Do 2020 roku powinny zostać wycofane wszystkie dotacje szkodliwe dla środowiska.

 

Rezolucja w sprawie różnorodności biologicznej jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 rorku, przedstawionej przez Komisje w maju 2011 roku. Jak zauważono w dokumencie, utrata różnorodności biologicznej oznacza dla społeczeństwa olbrzymie koszty gospodarcze.

 

"Wszystko co daje nam natura, czystą wodę i powietrze, żyzne gleby, żywność, jest nie tylko niezbędne do przetrwania, ale przedstawia również niebagatelną wartość ekonomiczną. W opinii ekspertów, każdego roku tracimy do 3 proc. PKB z powodu utraty różnorodności biologicznej. Dla UE oznacza to utratę 450 miliardów euro każdego roku. Jeśli porównamy tę kwotę z 5,8 miliardami euro, które inwestujemy w Naturę 2000, możemy śmiało powiedzieć, że robimy dobry interes! - powiedział poseł sprawozdawca Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL).

 

Prawdziwym sprawdzianem zaangażowania UE w osiągnięcie celu związanego z różnorodnością biologiczną i kluczem do rozwiązania tego problemu nie jest nowa strategia, ale zbliżające się reformy wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa, jak również wieloletnich ram finansowych, czytamy w rezolucji.

 

Zmiana ukierunkowania WPR

 

Wspólna polityka rolna nie ogranicza się do zapewnienia żywności i rozwoju obszarów wiejskich, ale jest ważnym narzędziem wspierającym różnorodność biologiczną, ochronę, łagodzenie zmian klimatu, a także utrzymanie usług ekosystemowych. Posłowie żałują jednak, że nie udało się powstrzymać ogólnej utraty różnorodności biologicznej w UE.

 

WPR powinna w większym stopniu zapewniać rolnikom rekompensaty za dostarczanie dóbr publicznych, gdyż obecnie rynek nie jest w stanie uwzględnić gospodarczej wartości ważnych dóbr publicznych, których może dostarczyć rolnictwo.

 

Wycofać dotacje szkodliwe dla środowiska

 

Zdaniem posłów, podstawą wszystkich płatności WPR - wraz z płatnościami od roku 2014 - powinny być solidne przepisy dotyczące wzajemnej zgodności sprzyjające ochronie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, obejmujące dyrektywę ptasią i siedliskową, prawodawstwo w zakresie pestycydów i produktów biobójczych oraz ramową dyrektywę wodną.

 

PE wzywa Komisję i państwa członkowskie do zidentyfikowania wszystkich dotacji szkodliwych dla środowiska i przygotowania do końca 2012 r. planu działań na rzecz wycofania takich dotacji do 2020 r.

 

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjety tekst (20.04.2012)

 

Zapis wideo debaty (20.04.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL)

 

Obserwator legislacyjny


 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...