Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

PE sprzeciwia się rezygnacji z preferencyjnych stawek opodatkowania ropy

Strasburg, 19/04/2012. Projekt nowego opodatkowania produktów energetycznych przewiduje uzależnienie wysokości opłat nie od rodzaju danego produktu, jak to jest obecnie, ale od jego wartości energetycznej, czy stopnia zanieczyszczenia, jakie z sobą niesie. Jednak zasada neutralności podatkowej nie powinna prowadzić do utraty uprzywilejowanej pozycji ropy wobec benzyny, stwierdzili posłowie w głosowaniu, które odbyło się w czwartek.

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego jest rekomendacją dla państw członkowskich, które muszą podjąć decyzję w tej sprawie. Posłanka Astrid Lulling (EPP, LU), która prowadzi tę sprawę w Parlamencie, wspiera cel zwalczania skutków zmian klimatycznych, ale sprzeciwia się wprowadzeniu takich zmian podatkowych, które doprowadziłoby do wzrostu cen oleju napędowego.

 

Propozycja może zrestrukturyzować unijne zasady dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i elektryczności. Ma to przyczynić się do zwalczania zmian klimatycznych, a także promować odnawialne źródła energii, jak również wspierać zmianę technologiczną i inwestycje w sektorze zielonej ekonomii.

 

Podatki związane z emisją dwutlenku węgla i oparte na wartości energetycznej mają być wprowadzone po to, by wynagrodzić wysiłki podejmowane na rzecz efektywności energetycznej i stymulowania rozwoju nowych technologii.

 

Kraje członkowskie mogą zastosować specjalne ulgi bądź zwolnienia podatkowe w wybranych sektorach, na przykład rolnictwie i leśnictwie, ale tylko wtedy, jeśli będzie to połączone ze staraniami na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej

 

Ulgi i zwolnienia podatkowe dla gospodarstw domowych i organizacji charytatywnych powinny być stopniowo wycofywane, choć rezygnacja z nich powinna być rozłożona na dłuższy okres. Posłowie stwierdzili, że gospodarstwa domowe o niskich dochodach oraz organizacje charytatywne powinny otrzymać wyrównanie w tych krajach, w których nowe regulacje wpłyną na ceny energii.

 

Kraje członkowskie będą musiały zapewnić takie opodatkowanie dwutlenku węgla, które nie wpłynie na te sektory przemysłu, które już są objęte europejskim systemem handlu emisjami, a jednocześnie nie ucierpią również sektory, które pozostają poza systemem ETS.

 

Procedura: konsultacja, jedno czytanie

 

Przyjęty tekst rezolucji (19.04.2012)

 

Zapis wideo z debaty (wybierz datę 18.04.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Astrid Lulling (EPP, LU)

 

Obserwatorium Legislacyjne


 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...