Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn, sesja plenarna 17 - 20 kwietnia 2012 (Strasburg)

Biuletyn, sesja plenarna 17 - 20 kwietnia 2012 (Strasburg)      Bruksela, 12/04/2012
Pełna wersja Biuletynu: [kliknij] 
Porządek obrad [kliknij] 
Relacja z sesji na żywo: EPLive oraz EuroparlTV

Komunikaty z głosowań będą publikowane tutaj: [kliknij] 

 

Briefing przed sesją BXL

w poniedziałki 11.00-11.30, Bruksela, PHS 0A50, sala im. Anny Politkowskiej.

 

Briefing przed sesją STR

w piątki 11.00-11.30, Bruksela, PHS 0A50, sala im. Anny Politkowskiej; 
wyjątkowo we wtorek 16.30-17.00, Strasburg, LOW N-1/201.

 

Ostatnie słowo Parlamentu na temat porozumienia z USA w sprawie baz danych pasażerów linii lotniczych

Nowe porozumienie z USA dotyczące transferu informacji o pasażerach linii lotniczych z Unii Europejskiej będzie poddane głosowaniu podczas sesji plenarnej w czwartek. Układ ten wyznacza ramy prawne dla tego typu transferu danych a także ściśle określa długość przechowywania tych informacji, ich zastosowanie oraz środki bezpieczeństwa.  

Prawa człowieka: posłowie wzywają do uważnego monitorowania cenzury w internecie

Parlament Europejski chce nakłonić Komisję Europejską do stworzenia zasad monitorowania cenzury internetu stosowanej przez autokratyczne reżimy, podczas środowego glosowania nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym praw człowieka za rok 2010. W projekcie rezolucji EP zwrócono uwagę, na wydarzenia “arabskiej wiosny”, które pokazały potencjał internetu oraz serwisów społecznościowych, jako środków egzekwowania prawa do wyrażania własnych opinii.

Walka z kryzysem ekonomicznym i uchylaniem się od podatków

"Środki walki z kryzysem ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro" będą tematem debaty miedzy posłami a przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Baroso. Debata odbędzie się w środę o godzinie 15.00. Zaraz po niej usłyszymy oświadczenia rady i Komisji na temat "Śródków walki z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od podatków."

Debata na temat Mali i Myanmaru oraz strategii dla Morza Czarnego, miedzy posłami i Catherine Ashton

Deputowani będą rozmawiać o zmianach, jakie ostatnio zaszły na Mali, w Syrii oraz w Myanmarze, a także o strategii Unii Europejskiej dla Morza Czarnego, z Wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Catherine Ashton. Debata odbędzie się we wtorek, około godziny 18.00.

Prawa pracownicze w UE

W środę rano, deputowani będą rozmawiać o prawach pracowniczych w UE z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w związku z dwoma projektami ustaw zgłoszonymi przez Komisję 21 marca, a odnoszącymi się do czasowego delegowania pracowników do innych krajów UE.

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego z udziałem króla Jordanii Abdullaha II

Król Jordanii Abdullah II wygłosi oficjalne przemówienie do członków Parlamentu Europejskiego w środę po południu. Ostatni raz odwiedził on Parlament w grudniu 20007.

Posłowie zagłosują nad nowym zasadami ubezpieczeń społecznych dla załóg samolotów oraz dla osób samozatrudnionych

Zgodnie z nowymi, głosowanymi w czwartek zasadami, członkowie załogi samolotów, tacy jak stewardessy i stewardzi, podlegaliby zasadom ubezpieczeń społecznych państwa, w którym zwykle zaczynają i kończą pracę. Natomiast pracujące zagranicą osoby samozatrudnione, którym przysługują świadczenia dla bezrobotnych w państwie, w którym pracują, mogłyby je odbierać po powrocie do własnego kraju.

Diesel może stracić ulgę podatkową w stosunku do benzyny

Paliwa powinny być opodatkowane w sposób odzwierciedlający ilość energii, którą mogą dostarczyć, oraz wytwarzane przez nie zanieczyszczenia. Może to oznaczać, ze diesel straci swoją uprzywilejowaną pozycję podatkową w stosunku do benzyny, czytamy w projekcie głosowanej w czwartek opinii, dotyczącej wniosku Komisji Europejskiej. Ponieważ zarówno deputowani, jak i poszczególne kraje członkowskie sprzeciwiają się powyższemu rozwiązaniu, wynik głosowania jest niepewny.

Plan wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania dla firm

Zgodnie z głosowanym w czwartek sprawozdaniem, firmy powinny obowiązkowo używać wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Stanowisko komisji parlamentarnej różni się od wniosku zgłoszonego przez Komisję Europejską, który proponował dobrowolną harmonizację.

Porozumienia Unii Europejskiej z Armenią i Azerbejdżanem muszą doprowadzić do zakończenia konfliktu w Górnym Karabachu

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy stowarzyszeniowe Unii Europejskiej z Armenią i Azerbejdżanem i intencją przedstawicieli Parlamentu jest, aby ten fakt przyczynił się do pokojowego rozwiązania konfliktu w Górnym Karabachu, który stanowi "przeszkodę w pełnym rozwoju polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej".

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...