Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Spotkanie grupy S&D, 12 - 14 marca 2012

SPOTKANIE GRUPY
Sala N1.4, Strasburg
 
 

poniedziałek, 12 marca 2012                                                                                                         16.00 - 17.00
1.
16.00

Przyjęcie projektu agendy

2.
16.00

Przygotowania do I marcowej sesji plenarnej - przegląd przez Sekretarza Parlamentarnego Grupy

3.
16.10

Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje S&D

4.
16.20

Przygotowanie do debaty i głosowania nad sprawozdaniem Kurta Lechnera w sprawie dziedziczenia oraz utworzenia Europejskiego Certyfikatu Spadkowego

 
 

     Inne sprawy


wtorek, 13 marca 2012                                                                                                      18.30 - 20.30            
1.
18.30

Wymiana poglądów z Nicolasem SCHMIT'em, Ministrem Pracy, Zatrudnienia oraz Imigracji Luksemburga; Przewodniczącym Grupy Roboczej PES w sprawie bezrobocia młodych

2.
19.00

Sprawozdanie z wizyty alternatywnej Troïki w Grecji

3.
19.30
ACTA odniesienie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Głosowanie
4.
19.45

Informacja na temat sprawozdania Giovanni La Via w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących budżetu na rok 2013: Sekcja III - Komisja

5.
20.00
Informacja w sprawie Absolutorium za rok 2010
6.
20.15

Informacja na temat rezolucji w sprawie oświadczeń Rady i Komisji - dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów

 
 
Inne sprawy

środa, 14 marca 2012                                                                                                         19.00- 21.00
1.
19.00

Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje

2.
19.10

Sprawozdanie z posiedzenia Biura Grupy i posiedzenia Biura PE

3.
19.30

Orientacyjna debata w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (sprawozdanie Angeliki Niebler)

4.
20.00

Orientacyjne głosowanie nad porozumieniem PNR pomiędzy UE i USA (sprawozdanie Sophii In't Veld)

 
 
     Inne sprawy
       

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...