Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Spotkanie grupy S&D, 13. - 15.02.2012

SPOTKANIE GRUPY

Sala N1.4, Strasburg

 

 

poniedziałek, 13 luty 2012                                                                                                            16.00 - 17.00

1.

16.00

Przyjęcie projektu agendy

2.

16.00

Przygotowania do II lutowej sesji plenarnej - przegląd przez Sekretarza Parlamentarnego Grupy

3.

16.10

Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje S&D

4.

16.20

Informacja nt. sprawozdania Inés Alaya Sender w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego z Hiszpanii

5.

16.30

Sytuacja polityczna w Rumunii

6.

16.45

Inne sprawy

 

 

    


wtorek, 14 luty 2012                                                                                                          18.30 - 21.00  

             1.

18.30

Gość: Leszek MILLER, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD)

2.

19.00

Dyskryminacja pracowników imigracyjnych w Holandii przez PVV

3.

19.20

Decyzja w sprawie porozumienia UE-Maroko dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa

głosowanie

4.

19.45

Roczna analiza wzrostu gospodarczego a zatrudnienie

5.

20.00

Przygotowanie do debaty i głosowania nad pytaniem ustnym oraz rezolucją w sprawie możliwości  wprowadzenia obligacji stabilnościowych

6.

20.15

Przygotowanie do debaty i głosowania nad sprawozdaniem Stanimira Ilcheva w sprawie zmiany art. 48 (ust.2) Regulaminu PE dotyczącego sprawozdań z własnej inicjatywy


7.

20.30

Debata orientacyjna na temat sprawozdania Andrew Duffa w sprawie zmiany art. 196 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji

8.

20.45

Informacja nt. sprawozdania Dereka Vaughan w sprawie wytycznych dla budżetu na rok 2013: sekcje inne niż Komisja

 

 

     Inne sprawy

 

środa, 15 luty 2012                                                                                                             19.00- 21.00

1.

19.00

Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE)

2.

19.10

Przygotowania do głosowania nad rezolucją w sprawie ostatnich wydarzeń politycznych na Węgrzech

3.

19.40

Przyjęcie strategii w sprawie ACTA

4.

20.00

Kontynuacja badań na temat podatku od transakcji finansowych

5.

20.20

Sprawozdanie z posiedzenia Biura Grupy i posiedzenia Biura PE

 

 

     Inne sprawy

       


WEDNESDAY, 15 February 2012                                                                                           19.00- 21.00

1.

19.00

Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (Rule 122) - resolutions

2.

19.10

Preparation of the vote of the resolution on the Recent political developments in Hungary

3.

19.40

Adoption of a strategy paper on ACTA

4.

20.00

Follow-up of the study on the Financial Transaction Tax

5.

20.20

Report back from the Bureau of the Group and the EP Bureau

 

 

     Any other business

         

 

 

Times are only indicative

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...