Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 30 styczeń - 03 luty 2012

30 stycznia 2012

1. Komisja ENVI
* Projekt sprawozdania Sophie Auconie w sprawie zmiany dyrektywy 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz danych stanowiących część sieci nadzoru w państwach członkowskich
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt sprawozdania Sophie Auconie w sprawie skreślenia przepisów rozporządzenia nr 1760/2000/WE dotyczących dobrowolnego etykietowania wołowiny
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Wymiana poglądów z Kristaliną Georgiewą, komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego na temat mechanizmu UE w dziedzinie obrony cywilnej

* Projekt rezolucji w sprawie sprzeciwu na podstawie Art. 88 ust. 2 Regulaminu "Wykaż oświadczeń żywieniowych"
- wymiana poglądów

* Wystąpienie Komisji w sprawie stanu wdrożenia rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

* Wymiana poglądów na temat sprawozdania zwrotnego delegacji do Kalabrii we Włoszech


31 stycznia 2012

1. Komisja ENVI
* Wystąpienie Komisji w sprawie sprawozdania na temat opracowywania, uznawania i prawnego przyjmowania metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach w branży produktów kosmetycznych (2009)

* Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji w sprawie pytania ustnego nr 2012/02, zadanego przez Magrete Auken, dotyczącego zwłoki w przeglądzie wykazu substancji priorytetowych w wodzie

2. Spotkanie z Euroheat & Power
Dear Malina,
Any possibility to meet with Mr. Gierek next week? (or week after)
We would appreciate the opportunity to talk with him about the energy efficiency directive.
Kind regards,
Eloi Piel

 

 

3. Spotkanie Polskiej Delegacji S&D
Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam, iż spotkanie Delegacji odbędzie się w dniu 31 stycznia (wtorek) o godz. 12h00 w biurze posła Wojciecha Olejniczaka.
Na spotkaniu zostaną przedstawione kandydatury na stanowisko koordynatora Delegacji.
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka

4. Spotkanie z EPSU
Dear Mr Gierek,
The European Public Services trade Union confederation (EPSU) is about to launch a European Citizens Initiative on the issue of Water Privatization on April 2nd. They presented this campaign at a workshop on water organised by the Global Progressive Forum at the PES Convention in November 2011. They gained a very positive feedback from PES Party representatives and activists.
The Global Progressive Forum would like to promote water as a public good and support this progressive initiative, which will mobilize citizens around Europe.
Therefore, we would like to give EPSU the opportunity to present the campaign and the initiative to a short group of MEPs who have been involved in water policies, including yourself.
We would like to invite you to this meeting with EPSU. The proposed date and time are January 31 at 14.00 in the EP and the meeting would last maximum one hour.
We count on your support for this important initiative, and we look forward to having your confirmation.
Best regards,
Cécilia Gondard

5. Spotkanie z Federacją Przemysłu Austriackiego
Dear Mr Gierek,
Dear Member of Parliament,
I contact you on behalf of Gernot Haas, Director of the Federation of Austrian Industries, Brussels Office.
The Federation of Austrian Industries (Industriellenvereinigung - IV), currently consists of about 3,500 members and is a voluntary body representing the interests of Austrian industries. Its central goal is to advocate for its members both in Austria and at the European level (as a member of BusinessEurope) in a targeted and sustainable manner.
Mr Haas and his colleague Jürgen Streitner would like to meet with you in order to discuss the Energy Efficiency Directive and the Turmes Report.
A meeting could take place next week on 26 January, either in the morning or in the afternoon, on 30 January anytime in the morning, on 31 January in the afternoon and on 3 February in the morning.
We would be very pleased if you had the time for a short meeting on one of those days or at a later date.
We are looking forward to your reply.
Sincerely yours
Jacqueline Di Vito
Secretary to Mr Gernot Haas
Industriellenvereinigung, Büro Brüssel
Federation of Austrian Industries, Brussels Office

 


6. Spotkanie w sprawie ACTA
Dear Members,
On behalf of Bernd Lange, INTA Coordinator, we would like to invite you to a briefing by the European Commission, on the current State of Play on ACTA negotiations.
This meeting will take place on Tuesday 31 January, 16H00 to 17H00 (room A3H1).
Best regards,
The Secretariat S&D


1 luty 2012 mini-sesja plenarna

1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)

2. Grupa Robocza komisji ITRE
Dear all,
After the Group meeting on Wednesday 1 February at 1.00pm, ITRE Members are invited to a short ITRE WG meeting (15 minutes) in order to elect the coordinator for the second half of this legislature.
Kind regards,
S&D ITRE Secretariat

3. Spotkanie z Shell International
Dear Mr. Gierek,
I am writing to propose a short meeting to discuss the set aside of allowances from the EU ETS, as a key measure to drive energy efficiency in the power and industrial sector and support investment in climate mitigation technologies.
We believe that the effectiveness of the proposed Energy Efficiency Directive, currently being considered by the Parliament, could be enhanced by introducing this measure. The Commission proposal already opens the way for this approach as its recitals recognise the possibility of recalibrating the ETS to account for the impact of energy efficiency measures.
We were encouraged by the adoption by the Environment Committee of Compromise Amendment 3 to Article 19, Paragraph 5 and Amendment 324 (co-signed by MEPs Eickhout, McAvan, Poc, Jørgensen, Pietikäinen, Lepage and Wils) supporting the idea of setting aside allowances from the EU ETS – which as you know will now be considered by the ITRE Committee.
The set aside would help deliver a robust carbon price which is key to drive energy efficiency but also to support investments in climate mitigation technologies and reinforce the credibility of the EU ETS as a global benchmark inspiring other jurisdictions to follow similar pathways, whilst free allowances can provide protection for energy intensive industries.
Shell has been working with a growing coalition of industry and NGO partners, such as Vestas, Dong and Alstom, to bring forward these amendments and seek to recalibrate the EU ETS in order for it to achieve its end goal.
We would welcome the opportunity to discuss briefly with you at your earliest convenience.
The meeting would be with John MacArthur, Shell Vice President CO2, Ivan Martin and myself.
Kind regards,
Steve Schofield
European Union Liaison
Shell International

4. Spotkanie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE
Dear Ms Stompel,
On behalf of the Polish DPR - Ms Karolina Ostrzyniewska, and Mr Adam Janczak I would like to ask you for a meeting with Mr Adam Gierek regarding the Energy Efficiency Directive.
Please advise me when it would be possible.
Best regards,
Anna Górska
Secretariat to the Deputy Permanent
Representative of Poland to the EU


02 luty 2012 mini-sesja plenarna

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...