Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 23 - 27 stycznia 2012

23 stycznia 2012

1. Komisja ITRE
Posiedzenie inauguracyjne:
* Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących

* Sprawozdanie Krišjānisa Kariņša w sprawie mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi
- rozpatrzenie poprawek

* Wspólna debata na temat Pakietu "Horyzont 2020":
- Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020)
- Zasady udziału w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020) oraz zasady upowszechniania wyników
- Program szczegółowy wdrażający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020)
- Zmiana rozporządzenia 294/2008/WE ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii
- Strategiczny program innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę
- Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020"


24 stycznia 2012

1. Spotkanie z Pauline Gounaud
Administratorka komisji ITRE poprosiła o spotkanie celem wyjaśnienia poprawek kompromisowych oraz listy głosowania do opinii Kenta Johanssona w sprawie racjonalnego wykorzystania zasobów w Europie

2. Komisja ITRE
* Projekt opinii Niki Tzaveli do sprawozdania Nuno Teixeiry w sprawie roli polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii "Europa 2020"
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt opinii Michaela Theurera do sprawozdania Rodi Kratsy-Tsagaropoulou w sprawie atrakcyjności inwestycji w Europie
- rozpatrzenie projektu opinii

* Wizyta Mortena Østergaarda, duńskiego ministra ds. badań naukowych, innowacji i szkolnictwa wyższego, urzędującej Prezydencji Rady Unii Europejskiej
- przedstawienie programu Prezydencji RUE

* Krótkie wysłuchanie na temat współpracy i stosunków zewnętrznych w zakresie energetyki

* Projekt sprawozdania Edith Herczog w sprawie nawiązywania współpracy w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza Unii: Podejście strategiczne dotyczące pewnych, trwałych i konkurencyjnych dostaw energii
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

3. Spotkanie Polskiej Delegacji S&D
Szanowni Państwo,
W imieniu przewodniczącego Delegacji, uprzejmie informuję, iż spotkanie Delegacji odbędzie się w dniu 24 stycznia (wtorek) o godz. 11h30 w biurze posła Wojciecha Olejniczaka.
Spotkanie będzie poświęcone m. in. dyskusji nt. budżetu Delegacji 2012.
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka


25 stycznia 2012

1. Komisja ITRE
* Sprawozdanie Angeliki Niebler w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (przekształcenie)
- rozpatrzenie poprawek

* Wizyta Martina Lidegaarda, duńskiego ministra ds. klimatu, energii i budownictwa urzędującej Prezydencji Rady Unii Europejskiej
- przedstawienie programu Prezydencji RUE

* Wizyta Olego Sohna, duńskiego ministra ds. gospodarki o wzrostu gospodarczego urzędującej Prezydencji Rady Unii Europejskiej
- przedstawienie programu Prezydencji RUE


26 stycznia 2012

1. Spotkanie z Microsoft

2. Spotkanie z Emerson

3. Spotkanie z Food & Water Europe
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...