Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Środki przeciwko szkodnikom pod kontrolą

Strasburg, 19/01/2012. "Produkty biobójcze"- od trucizn na szczury po środki dezynfekujące - będą podlegały ostrzejszym kontrolom pod względem bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Parlament Europejski przegłosował stosowną rezolucję w czwartek. Nowe przepisy mają na celu lepszą ochronę zdrowia i środowiska, a jednocześnie usprawnią proces zatwierdzania produktów na rynku.

 

"Jestem bardzo zadowolona, że udało nam się dojść do konsensusu i znaleźć sposób, dzięki któremu uda się jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić proces zatwierdzania produktów na rynku" - powiedziała sprawozdawca Christa Klass (EPP, DE), po tym jak posłowie, przez podniesienie ręki, przegłosowali rezolucję. Teraz Rada, która już nieformalnie zgodziła się na zmiany, musi dać zielone światło do ich oficjalnego wprowadzenia w życie.

 

Bezpieczniejsze sofy

 

Dzięki zmianom w przepisach zamknięta zostanie istniejąca dotychczas luka prawna. I teraz nawet przetworzone produkty - takie jak spryskiwane przeciwgrzybicznymi środkami meble (sofy, blaty kuchenne) - zostaną objęte nowymi przepisami. Jednocześnie pestycydy stosowane w rolnictwie nadal będą objęte innymi przepisami UE.

 

Ograniczenie dostępu do szkodliwych substancji

 

Najbardziej problematyczne substancje - jak środki kancerogenne, środki wpływające na geny, hormony lub działające szkodliwie na rozrodczość - z zasady powinny być zakazane. Państwa członkowskie mogą dopuścić je jedynie w drodze wyjątku, wtedy gdy jest to absolutnie konieczne, np. w przypadku gdy biocyd jest potrzeby dla ochrony zdrowia publicznego. Wydawanie zezwoleń i ich wznawianie będzie podlegało surowym ograniczeniom czasowym. Jednocześnie zaś będą trwały prace nad odkryciem bezpieczniejszych alternatyw.

 

W trosce o ewentualne zagrożenia nanotechnologii, posłowie chcą wprowadzenia kontroli bezpieczeństwa oraz specjalne oznakowanie produktów zawierających materiały nano-wielkości.

 

Otwarcie rynków

 

Nowe przepisy nie tylko harmonizują unijne przepisy dotyczące rynku biocydów, ale mają także usprawnić procedury aplikacyjne i nałożyć na władze nieprzekraczalne terminy na podjęcie decyzji dotyczącej zatwierdzenia produktu. Proces uznawania zezwoleń między krajami członkowskimi zostanie usprawniony. Natomiast możliwość ubiegania się o zezwolenie na szczeblu UE będzie stopniowo udostępniana od 2013 roku. Do 2020 roku ma być ona dostępna dla większości produktów biobójczych.

 

Redukcja ilości badań na zwierzętach

 

Żeby uniknąć powielania badań na zwierzętach, producenci będą zobowiązani do udostępniania danych w zamian za godziwą rekompensatę.

 

Procedura: Współdecydowanie, drugie czytanie

 

Tekst rezolucji (pod datą 19.01.2012)

 

Nagranie z debaty (pod datą 18.01.2012)

 

Konferencja prasowa z Christą Klass (18.01.2012)

 

Profil sprawozdawcy: Christa Klass

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...