Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 09 - 13 stycznia 2012

10 stycznia 2012
 

1. Grupa Robocza komisji ITRE

* Komunikaty Koordynatora

- Nominacja sprawozdawców oraz sprawozdawców-cieni

- Przygotowanie do kolejnego posiedzenia komisji ITRE -12 stycznia 2012

 

* Przygotowanie do głosowania w komisji ITRE (24 stycznia):

- projekt opinii Kenta Johanssona do sprawozdania Gerbena-Jana Gerbrandy w sprawie racjonalnego wykorzystania zasobów w Europie (S&D shadow: A. Gierek)

 

* Wymiana poglądów na temat sprawozdania Claude'a Turmes'a w sprawie wydajności energetycznej, uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

(S&D shadow: B.Thomsen)

 

2. Horyzontalna Grupa Robocza "D" - Zrównoważony Rozwój i Konkurencyjność

AGENDA:
 
* COMMUNICATION BY THE CHAIR
 
* ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE
        
* SULPHUR CONTENT OF MARINE FUELS
 

3. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)

 
 
11 stycznia 2012
 
1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
2. Spotkanie Polskiej Delegacji S&D
 
 
12 stycznia 2011
 
1. Posiedzenie komisji ITRE

* Sprawozdanie Claude'a Turmes'a w sprawie wydajności energetycznej, uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

- rozpatrzenie poprawek

 
 

* Projekt sprawozdania Krišjānisa Kariņša w sprawie mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt opinii Romany Jordan Cizelj do sprawozdania Gerbena-Jana Gerbrandy "Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r."

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Sprawozdanie delegacji Parlamentu Europejskiego z konferencji w sprawie

zmian klimatu w Durbanie (COP17 w dniach 28 listopada 9 grudnia 2011 r.)

- prezentacje członków delegacji

 

* Projekt opinii Hannu Takkuli do sprawozdania Frédérique'a Ries'a w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego

przeznaczenia medycznego

- rozpatrzenie projektu opinii

 

2. Nadzwyczajne posiedzenie Delegacji do Parlamentarnej Komisji Współpracy UE-Rosja

AGENDA:

* Adoption of the draft agenda (PE 467.636)

 

In the presence of the European External Action Service

 

* Exchange of views on the situation in Russia following the Duma elections and the state of play of the EU-Russia relations after the summit of 15 December 2011

 
* Any other business
 
3. Spotkanie z IEEE
Dear Mr Gierek,

Following the today exchange with your assistant and your kind offer to meet at the World Standard Day, I would like to reiterate our request to meet with you. If convenient for you, we would like to suggest a meeting between December 19th and 21st, or January 11th and 13th.

 

IEEE is the world’s largest engineering society with members in over 160 countries and focuses on advancing the theory and practice of electrical, electronics, and computer engineering, computer science, and related technologies. It recently celebrated its 125 th anniversary.
IEEE standards are developed using a consensus-based process and drive the functionality, capabilities and interoperability of a wide range of products and services that are used worldwide . IEEE standards promote innovation, enable the creation and expansion of international markets and help protect health and public safety.

Some of the most well-known IEEE standards are IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 1588 (Precision Clock Synchronization Protocol), and IEEE 754 (Floating-Point Arithmetic). Products based on these and other IEEE standards are broadly used in Europe and around the world.
Participants in IEEE standards are global, and many are from Europe (in fact, 20% of organizational members have European headquarters, and range from SMEs to global enterprises), because these standards are relevant to European industry, so we are extremely interested in the revision of the European standardization framework.

Aware of the key role you play in the process of developing the regulation on European standardisation, we would highly appreciate if we could meet at your earliest convenience to further explain our attached position.
We are looking forward to hearing from you.
Sincerely yours,
Karine Iffour

Director, Business Development Europe

IEEE

4. Spotkanie z administratorką komisji ITRE

O spotkanie poprosiła administratorka komisji ITRE, Pauline Gounaud, celem omówienia poprawek kompromisowych do opinii Kenta Johanssona w sprawie racjonalnego wykorzystania zasobów w Europie (Profesor jest sprawozdawcą-cieniem tej opinii)

 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...