Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
W auli i w plenerze
  Urząd Miejski w Sosnowcu oraz tamtejsza Wyższa Szkoła Humanitas zrealizowały z początkiem października br. dwudniowy międzynarodowy projekt, pod oficjalnym patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Pierwszego dnia w auli uczelni odbyła się Konferencja pt. „Komunikacja społeczna w Unii Europejskiej i jej rola w działaniach podejmowanych przez europejskie miasta”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatu prof. Adama Gierka (S&D) przedstawionego im w formie nagrania telewizyjnego. Posła reprezentowała jego asystentka Izabela Koczorowska. Tekst referatu publikujemy w Biuletynie.
Drugiego dnia na Placu Stulecia w Sosnowcu odbyła się impreza plenerowa połączona z turniejem wiedzy o Unii Europejskiej, dla uczniów szkół średnich. Do wygrania był wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, zorganizowany przez posła Adama Gierka. Uczestniczyli uczniowie z: IV LO im. S. Staszica, II LO im. E. Plater, VII LO im. C.K. Norwida, I LO im. W. Rozdzieńskiego, VI LO im. J. Korczaka, Technikum nr 8 i Technikum nr 1. Zawodnicy musieli nie tylko wykazać się znajomością teorii lecz również europejskich przebojów muzycznych, a nawet umiejętnościami tanecznymi. Najlepsi byli uczniowie IV LO im. S. Staszica.

Prezydencja – nadzieje i możliwości
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Rektorze
Szanowni Uczestnicy Konferencji

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Niestety, nie mogę być fizycznie obecny wśród Państwa, ale urządzenia elektroniczne to też instrument komunikacji społecznej. A oto moje uwagi na temat polskiej Prezydencji.
Tylko pozornie polska Prezydencja jest pojęciem oddalonym od pojęcia komunikacji społecznej.
Z początkiem lipca, gdy rozpoczęła się owa Prezydencja w polskim wykonaniu, media były nią wypełnione tak, że zdawało się, iż społeczeństwo jest przesycone komunikatami na ten temat. Oglądając transmisje telewizyjne, słuchając triumfalnych wypowiedzi polityków, co jest zrozumiałe w okresie przedwyborczym, można było odnieść wrażenie, że oto nasz kraj zaczyna zarządzać Unią Europejską. Mało tego, urządzi ją na nowo i po swojemu.
I tak oto mamy dziś do czynienia z przesadnymi informacjami, takimi też nadziejami, przesyłanymi w ramach komunikacji społecznej. W rezultacie sporo osób, także tych bliskich polityki, mówi nawet o przewodnictwie Polski w Unii Europejskiej. A jak jest naprawdę?
Naprawdę, to funkcjonowanie Unii Europejskiej spoczywa na trzech instytucjach.
Władzę wykonawczą oraz inicjatywę prawodawczą wypełnia Komisja Europejska. Tworzą ją komisarze mianowani przez kraje członkowskie, zajmujący się różnymi obszarami. Komisja nie podlega polskiej Prezydencji.
Parlament Europejski, w którym mam zaszczyt wypełniać mandat poselski, wybierany jest w wyborach powszechnych w państwach członkowskich. Uchwala prawo i nadzoruje Komisję Europejską. Europarlament nie podlega polskiej Prezydencji.
Polska Prezydencja ma jedynie bezpośredni, chociaż ograniczony wpływ na Radę Unii Europejskiej, ciała prawodawczego Unii Europejskiej. Wpływ ten oznacza, że przedstawiciele Polski przewodniczą posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentanci rządu polskiego przewodniczą spotkaniom państw członkowskich, zaś nasz premier współpracuje z przewodniczącym Rady Europejskiej.
Żelazną zasadą jest jednak, że państwo wypełniające Prezydencję musi działać w interesie wszystkich państw unijnych, bez stawiania ponad nie własnych interesów.
Zauważyć warto także ograniczenia czasowe polskiej Prezydencji. Rozpoczął je dwumiesięczny okres wakacyjny, zakończy miesięczny czas przedświąteczny, świąteczny i przednoworoczny. W praktyce na intensywną pracę pozostaje połowa Prezydencji.
W sumie, odnosząc się do wspomnianej medialnej wrzawy prezydencyjnej, należałoby powiedzieć - wiele hałasu o niezbyt wiele. Możliwości kraju pełniącego funkcję Prezydencji, pod względem działania w imię własnych celów, są minimalne. Zatem interesy Polski muszą być absolutnie zgodne z interesami unijnymi. Wtedy nasza Prezydencja zostanie uznana za dobrą. Natomiast jeżeli coś jest niezgodne z generalną linią Unii, jak to miało miejsce za prezydencji Czech, to później komentuje się, że Prezydencja nie spełniła oczekiwań.
To tylko tyle? - może ktoś skwitować pytaniem możliwości polskiej Prezydencji. Nawet premier Donald Tusk stwierdził, cytuję: „Nie mam przesadnych wyobrażeń, o narzędziach, jakie Prezydencja ma w swojej dyspozycji”. Koniec cytatu.
Osobiście uważam, że polska Prezydencja, to tylko tyle, ale także aż tyle. Powinniśmy bowiem maksymalnie wykorzystać to, co umożliwiają nam unijne żelazne zasady, w pełnej zgodzie z unijnym wspólnym interesem, tj. promować Polskę.
Premier Donald Tusk wygłosił na początku lipca exposé rozpoczynające naszą Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W wystąpieniu przepełnionym emocjami określone zostały następujące cele Prezydencji: wzrost gospodarczy, polityka energetyczna i surowcowa, współpraca z krajami wschodnimi, walka z kryzysem w Europie.
Trudno nie zgodzić się z celami postawionymi przez szefa naszego rządu. Jednak jeszcze trudniej jest nie zauważyć pasywności organów państwa w podejmowaniu na forum europejskim wielu ważnych spraw.
Na listę rządowych minusów pierwszej polskiej Prezydencji już teraz można wpisać:
- Pasywność, a nawet izolacjonizm Polski w momencie kryzysu euro. Co prawda nie przeszliśmy na tę walutę, ale jej załamanie dotknie także i nasz kraj.
- Brak odpowiedniej reakcji na przetaczający się przez Europę kryzys gospodarczy. Rząd widocznie uważa, według zasady – moja chata z kraja, że ten problem nas nie dotyczy, więc możemy go sobie odpuścić. To złudna koncepcja. Wszystko wskazuje, że kryzys dotoczy się i do nas. Czyżby rodzimi finansiści nie mieli żadnej koncepcji wyprzedzających działań i stąd pasywność?
- Dająca wiele do myślenia kontynuacja przez rząd PO, zapoczątkowanej przez ekipę PiS ostentacyjna niechęć do Karty Praw Podstawowych.
Jako człowiek lewicy, reprezentujący w Europarlamencie okręg śląsko-zagłębiowski, zwracam uwagę na konieczność intensywniejszego podjęcia podczas polskiej Prezydencji problemów bliskich moim wyborcom, czyli także mnie.
Należą do nich między innymi:
- Ochrona naszego przemysłu ciężkiego przed skutkami sterowanego klimatyczną histerią pakietu klimatyczno – energetycznego, bez naukowego uzasadnienia.
- Rozwój energetyki, w kierunku przyjaznego środowisku wykorzystaniu polskiego węgla, przy wysokiej sprawności tego procesu.
- Walka z postępującym wykluczeniem energetycznym dużych grup społecznych, jako zapobieganie regresowi cywilizacyjnemu.
- Przyjęcie przez Polskę Karty Praw Podstawowych, gwarantującej obywatelom, według europejskich kryteriów, pełnię przysługujących im praw.
Szanowni Państwo!
Tyle mojego zdalnego przekazu. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam udanych obrad i ciekawej dyskusji. Niechaj konferencja posłuży doskonaleniu komunikacji społecznej, tak niezbędnej w podejmowaniu europejskich problemów oraz w mojej pracy poselskiej.
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...