Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 12 - 15 grudnia 2011 Sesja plenarna w Strasburgu


12 grudnia 2011

1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)

2. Nadzwyczajne posiedzenie komisji ITRE
* Visit of Máire Geoghegan-Quinn, Commissioner for Research, Innovation and
Science, to present the Horizon 2020 package (research and innovation
programme)

* Visit of Antonio Tajani, Vice-President of the European Commission and
Commissioner for Industry and Entrepreneurship, to present the Galileo, GMES
(Global Monitoring for Environment and Security) and COSME (Competitiveness
of Entreprises and SMEs) programmes for 2014-2020


13 grudnia 2011

1. Spotkanie Polskiej Delegacji S&D
Porządek posiedzenia jest następujący:
1. Sprawozdanie z posiedzenia Przewodniczących delegacji narodowych w Grupie S&D oraz dyskusja na temat Konwencji SLD
2. Sprawozdanie z prac Prezydium PE
3. Sprawy różne

2. Grupa robocza komisji ITRE
* Przyjęcie projektu agendy

* Komunikaty Koordynatora
- nominacja sprawozdawców oraz sprawozdawców-cieni

* Przygotowania do kolejnego posiedzenia komisji ITRE (20 grudnia)
- Projekt opinii Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie ram ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw (S&D shadow: Francesco De Angelis)

- GMES (Global Monitoring for Environment and Security): pytanie ustne oraz rezolucja (S&D sprawozdawca: Norbert GLANTE)

* Efektywność energetyczna (S&D shadow: Britta Thomsen): analiza poprawek oraz poprawek kompromisowych

* Roaming (S&D shadow: Robert Goebbels): aktualny stan prac

3. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)

4. Świąteczna Kolacja Galowa z okazji zakończenia polskiej Prezydencji w Radzie UE


14 grudnia 2011

1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...