Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
PE/ Starzejąca się Europa
 

Bruksela 06/12/2011.

Konsekwencje "starzenia się" społeczeństw w państwach Unii europejskiej, były jednym z najważniejszych tematów, poruszonych podczas dwudniowego, międzyparlamentarnego spotkania, które rozpoczęło się w poniedziałek w Brukseli. 

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Parlamentu Europejskiego, reprezentanci parlamentów narodowych, a także przedstawiciele rządów ze wszystkich państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej.

Spotkanie zainicjowane zostało, aby zmierzyć się z wielkim wyzwaniem stojącym przed Europą, a spowodowanym starzeniem się populacji, spadkiem płodności, bezrobociem i migracjami, które obniżają potencjał wzrostu dotkniętych nimi regionów.

 

Podczas debaty przedyskutowano trzy istotne zagadnienia: ekonomiczne i budżetowe implikacje zmian demograficznych, spójność społeczną i rozwój regionalny oraz społeczne i równościowe aspekty zatrudnienia i trendów demograficznych.

 

"Ojcowie powinni brać większy udział w wychowywaniu swoich dzieci" - powiedział przewodniczący PE Jerzy Buzek

 

Jerzy Buzek zwrócił uwagę na konieczność pogodzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. "Rodzice powinni sprawiedliwie dzielić się opieką nad dziećmi. W przeciwnym razie stracimy z rynku pracy wszystkie kobiety, które poświęcą się wychowaniu dzieci"

 

Brak zgody na "wojnę pokoleń"

 

Wiele krajów europejskich boryka się z problemem wysokiego bezrobocia zarówno wśród starszych jak i wśród młodej generacji. Poprawa opieki zdrowotnej oraz warunków życia wpłynęła na jego wydłużenie. Równocześnie bezrobotnych jest 5 milionów młodych Europejczyków, wielu z nich nigdy nawet nie weszło na rynek pracy.

 

Dostęp do zatrudnienia powinien leżeć u podstaw polityki między- generacyjnej, jako jedyny sposób na zredukowanie kosztów finansowania ubezpieczeń społecznych i emerytur, stwierdzono podczas debaty w PE.

 

Strategia Europa 2020

 

Władysław Kosiniak - Kamysz, polski minister pracy i polityki społecznej a także jeden ze sprawozdawców, potwierdził, że aby osiągnąć pierwszy z celów Strategii Europa 2020, czyli zwiększenie zatrudnienia do 75% ludności w wieku produkcyjnym, trzeba zminimalizować bezrobocie wśród młodych i starszych. Nie możemy sobie pozwolić na wojnę między generacjami, potrzebujemy paktu dla zatrudnienia. Musimy stworzyć więcej miejsc pracy i aktywniej współdziałać dla stworzenia międzypokoleniowej solidarności.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, László Andor, zasygnalizował konieczność poprawy systemów ubezpieczeń społecznych i przypomniał, ze państwa z silnym modelem socjalnym, mają dobrze zbilansowane budżety, i zwykle niższe bezrobocie.

"Cieszmy się, że żyjemy dłużej, ale powinno się to także przekładać, na wydłużenie naszego życia zawodowego, co pozwoliłoby zredukować ubóstwo wśród ludzi starszych".

Biedne 25 procent europejskich kobiet

 

Obecnie jedna piąta kobiet w Europie jest biedna, (oznacza to ze żyją one za mniej niż 60 procent średniej wynagrodzenia w ich krajach). Posłanka Zita Gurmani (S&D, HU) uznała, ze perspektywa genderowa powinna być brana pod uwagę, przy reformowaniu systemów emerytalnych, aby mogły się one zmierzyć z wyzwaniami demograficznymi. "Bądźmy racjonalni i bądźmy realistami. Rozmawiamy tu o ludziach, którzy jutro musza być w stanie kupić chleb i buty dla dzieci".

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...