Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Wyjaśnienie sposobu głosowania: Włączenie obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów (...)
 

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, gdyż jako Polak, członek Delegacji do Parlamentarnej Komisji Współpracy Unia Europejska - Rosja, z wielką satysfakcją przyjmuję zapowiedź wprowadzenia bezwizowego ruchu granicznego dla mieszkańców rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego i polskich terenów przygranicznych.

Jest to osiągnięcie dla mojego kraju, całej Unii Europejskiej, równocześnie dla Rosji, we wzajemnym szerokim otwieraniu się na siebie dla lepszej przyszłości.


To nie politycy kształtują przygraniczne kontakty, ale otwarty przepływ zwykłych obywateli. Wraz z nimi podąża potencjał ekonomiczny oraz intelektualny, co wywołuje wszechstronny rozwój przygranicznych obszarów, począwszy od turystyki, przez biznes, do sfery kultury. Stąd w moim kraju wielkie zainteresowanie ruchem bezwizowym z Kaliningradem i mocne dążenie do objęcia nim kolejnych obszarów.
Niestety, niedobre skojarzenia wywołuje w Polsce nazwa rosyjskiego obwodu wywodząca się od Kalinina, radzieckiego funkcjonariusza współwinnego mordu polskich oficerów w Katyniu. Używanie z polskiej strony dla Kaliningradu tradycyjnej nazwy Królewiec winno łagodzić istniejący dysonans.

Tekst wystąpienia na sesji w dniu 01 grudnia 2011 zaprotokółowane jako pisemne wyjaśnienie sposobu głosowania.

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...