Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 21 - 25 listopada 2011


21 listopada 2011

1. Komisja ENVI
* Wymiana poglądów z komisarzem ds. środowiska, Janezem Potočnikiem

* Sprawozdanie Gerbena-Jana Gerbrandy w sprawie racjonalnego wykorzystania zasobów w Europie
- rozpatrzenie dokumentu roboczego

* Projekt sprawozdania Chrisa Daviesa w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Projekt opinii Philippe'a Juvin w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi)
- rozpatrzenie projektu opinii

2. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE
AGENDA:
Preparation of the vote:
- PIRILLO Opinion - A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050
- PATRICIELLO Report (S&D Shadow: N. GLANTE) - Towards a space strategy for the European Union that benefits its citizens
- JADOT Opinion (S&D Shadow: M. PIRILLO) - EU and China: Unbalanced Trade?
- MESZAROS Opinions (S&D Shadow: A. GIEREK) - Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection/ Jurisdictional system for patent disputes


22 listopada 2011

1. Komisja ITRE
* Prezentacja Komisji: Instrument "Łącząc Europę", w tym inicjatywa wprowadzenia obligacji projektowych, oraz prezentacja wpływu transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej na poszczególne sektory

* Prezentacja badania w sprawie barier i najlepszych praktyk przy przeprowadzaniu testu MŚP

* Projekt sprawozdania Edit Herczog w sprawie nawiązywania współpracy w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE: podejście strategiczne dotyczące pewnych, trwałych i konkurencyjnych dostaw energii
- wymiana poglądów

* Wizyta Neelie Kroes, komisarz ds. agendy cyfrowej, w kontekście zorganizowanego dialogu w celu przedstawienia programu prac Komisji na rok 2012

 

2. Komisja ENVI
* Projekt opinii Petera Liese do sprawozdania Claude'a Turmes'a w sprawie wydajności energetycznej, uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE
- rozpatrzenie poprawek

* Projekt sprawozdania Satu Hassi w sprawie zmiany dyrektywy 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

* Wystąpienie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku zgodnie z art. 11 dyrektywy 2002/49/WE


23 listopada 2011

1. Public Hearing IMCO on European Standardisation
Profesor został zaproszony w charakterze prelegenta z ramienia komisji ITRE celem przedstawienia swojego stanowiska jako autora opinii w sprawie normalizacji europejskiej.

2, Komisja ITRE
* Prezentacja Komisji na temat aktualnej sytuacji i przyszłości przewidywanych środków w dziedzinie prawa upadłościowego

* Projekt opinii Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie ram ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw
- rozpatrzenie projektu opinii

* Projekt sprawozdania Ivailo Kalfina w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej "Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni"
- wymiana poglądów

* Sprawozdanie delegacji ad hoc PE na 6. posiedzenie Forum Zarządzania Internetem 2011, które odbyło się w dniach 27-30 września br. w Nairobi

* Wizyta Güntera Oettingera, komisarza ds. energii, w kontekście zorganizowanego dialogu w celu przedstawienia programu prac Komisji na rok 2012

* Wizyta Janeza Potočnika, komisarza ds. środowiska, w celu przedstawienia mapy drogowej na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w Europie

* Projekt opinii Kenta Johanssona w sprawie racjonalnego wykorzystania zasobów w Europie
- rozpatrzenie projektu opinii

3. Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych RP
W imieniu Pana Ambasadora Jana Tombińskiego, Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli, zapraszam na spotkanie z Panem Radosławem Sikorskim – Ministrem Spraw Zagranicznych.
Tematem spotkania będzie „półmetek” Prezydencji Polski w Radzie UE.
Z wyrazami szacunku
Hubert Czerniuk
Head of the Parliamentary Section


23 listopada 2011

1. Spotkanie z Microsoft
Dear Dr. Gierek MEP,
Mindful of the fact that you are the rapporteur for the S&D Group on the COM proposal for a revised regulation on EU standardization in the Industry Committee, we would like to inquire if you would be available for a meeting to exchange views, particularly on the ICT section of the draft regulation.
Would you be available and willing to meet my colleague Amy Marasco, General Manager for standardization, and myself sometime on 24 November? Your assistant advised my colleague Piotr Marczuk that November 24 would be a good day for you.
We would be particularly interested in your priorities and your views regarding referencing of consortia/fora and the attributes specifications in the ICT section of the proposed regulation.
Looking forward to your reply.
Kind regards,
Sebastian Gerlach

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...