Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Wystąpienie na hearingu komisji IMCO w sprawie normalizacji europejskiej (23-11-2011)
Ściśle określone wymagania techniczne dotyczące produktów, usług oraz procesów mogą być opracowane w formie norm oraz w postaci specyfikacji technicznych.
Mają one służyć ujednolicaniu produktów, a więc efektowi skali, a także ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Stanowią one własność intelektualną instytucji normalizacyjnych. Są opracowywane w oparciu o najlepsze praktyki oraz ustanawiane demokratycznie na zasadzie konsensusu pomiędzy wszystkimi interesariuszami.

Proces tworzenia norm trwa zazwyczaj 2-3 lata, co powoduje, że nie zawsze nadążają za postępami techniki.

 

Postęp techniczny, zwłaszcza w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologiach i biotechnologiach jest niezwykle szybki. Następuje jego akceleracja, która rodzi niekiedy konflikty rynkowe dotyczące interoperacyjności.
Duże znaczenie w UE ma znoszenie pomiędzy 27-ma krajami członkowskimi barier w obrocie towarowym oraz w świadczeniu usług po to, by uniemożliwić protekcyjne nadużywanie krajowych standardów wewnętrznych. Niezbędne są intensywne prace nad stosowną harmonizacją norm. Chodzi o to, by produkty i usługi sprzedawane w jednym z krajów członkowskich były dopuszczane na rynki pozostałych krajów.
Czy opracowaniu norm i specyfikacji technicznych towarzyszy wymagana bezstronność, konsensus i demokratyczne procedury ze strony wszystkich zainteresowanych?

Istnieje obawa, że prawdziwy konsensus ze strony wszystkich interesariuszy może nie być osiągnięty. Z procesu tego mogą być bowiem wyłączone słabsze finansowo małe i średnie przedsiębiorstwa. Będą one ponosić później koszty dostosowania.
Tak więc harmonizacja norm krajowych i tworzenie norm europejskich, tych zalecanych ale i niekiedy prawnie obowiązujących, cywilizuje rynek europejski, obniża na nim koszty produkcji i usług, a przez to podnosi jego globalną konkurencyjność. Dzięki temu Europa umacnia swoje tradycyjne liderowanie zwłaszcza w przemysłach tradycyjnych – budowy maszyn i urządzeń, chemicznym, leków i żywności, budownictwa i in.
Aby uprzedzić zjawiska na rynku wymagające harmonizacji norm i specyfikacji technicznych, korzystnym - jak sądzę - jest inicjowanie prac z tym związanych w sposób centralny, np. przez Komisję Europejską.
Podsumowując, mogę stwierdzić, że prawidłowo prowadzony proces normalizacji sprzyja poprawie konkurencyjności poprzez wyzwolenie potencjału rynkowego innowacyjności.
Ważna jest przy tym transparentność procesu normalizacji, a więc zasada demokratycznego podejmowania decyzji oraz ich zatwierdzania.
Proces normalizacji wymaga zdecydowanego przyspieszenia, gdyż normy i specyfikacje przygotowywane z wyprzedzeniem i wprowadzane szybko są czynnikiem wzrostu.

Dziękuję za uwagę.
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...